I. Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

       Melléklet:  
       Komádi Városi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 
       - Polgármesterre átruházott feladatok 
       - Alpolgármesterek feladatai 
       - Kötelező és önként vállalt feladatok 
       - Bizottságok feladatai 

A felügyelt költségvetési szervek

Gazdálkodó szervezetek

Közalapítványok

Lapok

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

         Melléklet:   
         
- 24/2005.(XII.15.) ÖKR. sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről: Link 
         - 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára                 szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről: Link

          - 14/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati                                   hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról: Link
          - 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére                 vonatkozó helyi közszolgáltatásról: Link

         Melléklet:
       Komádi Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

        Melléklet:  Link

        Melléklet: 
       -  
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A                      KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

 

III. Gazdálkodási adatok

Tájékoztatás civil szervezetek támogatásairól