2014. évi határozatok

1/2014 . (I.15.) ÖKT.- Komádi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. december 11-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

2014. december 22-én tartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

2013. évi határozatok

2013.  szeptember. 12-ei testületi ülésen meghozott határozatok

17/2013. (IX.12.) ÖKT.- a helyi adókról 
146/2013. (X.31.) ÖKT.- a soron következő nyílt ülés jegyzőkönyvéről

2012. évi határozatok

2012. Február 02-ai testületi ülésen meghozott határozatok

7/2012.(II.02.) ÖKT.- Külsős bizottsági tag eskütétele / Komádiban című fejlesztés közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése
8/2012.(II.02.) ÖKT.- A Barsi Dénes Általános Iskola központi épületének felújítása és bővítése Komádiban című közbeszerzési eljárás lezárása
9/2012.(II.02.) ÖKT.- 2012. évi költségvetési rendelet
10/2012.(II.02.) ÖKT.- Idősotthon korszerűsítésére 
11/2012.(II.02.) ÖKT.- A Berettyóújfalui kistérség módosított közoktatási intézkedési terve
12/2012.(II.02.) ÖKT.- A víziközmű üzemeltetés új struktúrájának kialakítása
13/2012.(II.03.) ÖKT.- A Barsi Dénes Általános Iskola (4138 Komádi, Fő u. 10-18. sz.) magasabb vezetői állásának betöltése
14/2012.(II.03.) ÖKT.- A „Kerek egy ég alatt” Óvoda és Bölcsőde (4138 Komádi, Szent István u. 19. sz.) magasabb vezetői állásának betöltése
15/2012.(II.03.) ÖKT.-  A Komádi, Új utca 12. szám alatti   önkormányzati tulajdonú bérlakást

2011. évi határozatok

2011. Január 20-ai testületi ülésen meghozott határozatok 

1/2011.(I.20.) ÖKT. - A napirend jóváhagyásáról
2/2011.(I.20.) ÖKT. - SZMSZ 1. függelékének jóváhagyásáról
3/2011.(I.20.) ÖKT. - SZMSZ 2. függelékének jóváhagyásáról
4/2011.(I.20.) ÖKT. - ÁSZ vizsgálat megállapításaira intézkedési terv elfogadásáról
5/2011.(I.20.) ÖKT. - Köztisztviselők teljesítménykövetelménye alapját képező célok meghatározásáról
6/2011.(I.20.) ÖKT. - Komádi-94 Kft részére gépjárműbeszerzés engedélyezéséről
7/2011.(I.20.) ÖKT. - Toronyóra felújításához 65.000,- Ft támogatás jóváhagyásáról
8/2011.(I.20.) ÖKT. - UAZ 452 típusú gépjármű értékesítésre történő meghirdetéséről
9/2011.(I.20.) ÖKT. - Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése c. pályázathoz felvett hitel lejáratának megh.
10/2011.(I.20.) ÖKT. -  A 219/2010.(XII.30.) Ökt.sz.határozat módosítása (vis.maior)
11/2011.(I.20.) ÖKT. - Beső kontrollrendszerhez kapcsolódó szabályozatok elkészítésére, pü.tanácsadásra szerződés kötésről
12/2011.(I.20.) ÖKT. - Kastály kiengedése jelzálogból, Napköziotthon felajánlása cserébe
13/2011.(I.20.) ÖKT. - Héder Zoltán képviselő tiszteletdíjáról történő lemondásának tudomásul vételéről
14/2011.(I.20.) ÖKT. - Támogatási keretösszeg megemeléséről
15/2011.(I.20.) ÖKT.  Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat


2011. FEBRUÁR 3. EGYÜTTES ÜLÉS testületi ülésen meghozott határozatok
  
16/2011.(II.03.) ÖKT. - Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének elfogadásáról   


2011. FEBRUÁR 3. KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT  testületi ülésen meghozott határozatok

17/2011.(II.03.) ÖKT. - 2011. évi költségvetés tárgyalásáról intézményenként
18/2011.(II.03.) ÖKT. - Intézkedésekről a költségvetés hiányának csökkentésére
19/2011.(II.03.) ÖKT. - Tóth Ferenc polgármester költségtérítésének 20 %-kal történő csökkentéséről
20/2011.(II.03.) ÖKT. - Magyar u. 8. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
21/2011.(II.03.) ÖKT. - Árpád u. 56. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
  

2011. FEBRUÁR 17-ei testületi ülésen meghozott határozatok 

22/2011.(II.17.) ÖKT. - A napirend jóváhagyásáról
23/2011.(II.17.) ÖKT. - Ingyenes tízórai felülvizsgálatáról
24/2011.(II.17.) ÖKT. - Hidvégi László alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
25/2011.(II.17.) ÖKT. - Nagys.J. utca 18. sz. alatti ingatlan értékesítésének elutasításáról
26/2011.(II.17.) ÖKT. - Iskola központi épületének felújításához engedélyes tervek módosításáról, tenderterv elkészítéséről
27/2011.(II.17.) ÖKT. - Magyar u. 8. sz. alatti ingatlan vételár megfizetésére részletfizetés engedélyezéséről
28/2011.(II.17.) ÖKT. - Gyermekétkeztetésre vonatkozó ellátási szerződés kiegészítéséről
29/2011.(II.17.) ÖKT. - Bérlakás szerződésének 2011. 08. 31-ig történő meghosszabbításáról (Izsó Gy.)
30/2011.(II.17.) ÖKT. - Megváltozott m.képességű személyek foglalkoztatására 2 álláshely biztosításáról
  

2011. MÁRCIUS 10. (RENDKÍVÜLI) testületi ülésen meghozott határozatok

31/2011.(III.10.) ÖKT. - A napirend jóváhagyásáról
32/2011.(III.10.) ÖKT. - Kerékpárút közbeszerzési eljárásának megindításáról, Ajánlattételi Felhívás jóváhagyásáról
33/2011.(III.10.) ÖKT. - Szabadidő Központ közüzemi számlái fizetésének átvállalásáról 

  
2011. MÁRCIUS 28. (RENDKÍVÜLI) testületi ülésen meghozott határozatok

34/2011.(III.28.) ÖKT. - Barsi Dénes Ált.Iskola sportudvarának fejlesztésére pályázat benyújtásáról 


2011. ÁPRILIS 7. EGYÜTTES testületi ülésen meghozott határozatok

35/2011.(IV.07.) ÖKT. - Körjegyzőség zárszámadásának elfogadásáról


2011. ÁPRILIS 7-ei testületi ülésen meghozott határozatok 

36/2011.(IV.07.) ÖKT. - Könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről 
37/2011.(IV.07.) ÖKT. - Belső ellenőrzésről készült beszámoló elfogadásáról  
38/2011.(IV.07.) ÖKT. - Folyószámlahitel-keret összegének megemeléséről 
39/2011.(IV.07.) ÖKT. - Rövid lejáratú hitel igénybevételéről (Kerékpárút) 
40/2011.(IV.07.) ÖKT. - Rövid lejáratú hitel igénybevételéről (Barsi Dénes Általános Iskola) 
41/2011.(IV.07.) ÖKT. - MFB hitel felvételéről beruházások önerejének biztosításához 
42/2011.(IV.07.) ÖKT. - Rövid lejáratú hitel végső lejáratának meghosszabbításáról 
43/2011.(IV.07.) ÖKT. - Igény benyújtásáról ÖNHIKI támogatásra
44/2011.(IV.07.) ÖKT. - Komádi-94, Komotthon Kft adatszolgáltatásáról
45/2011.(IV.07.) ÖKT. - Hajdúsági Sütödék Zrt-ben lévő részvények értékesítéséről
46/2011.(IV.07.) ÖKT. - HÉSZ módosításáról
47/2011.(IV.07.) ÖKT. - 2011. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról
48/2011.(IV.07.) ÖKT. - Ped.Szakszolgálati Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
49/2011.(IV.07.) ÖKT. - Közép-Bihari Önk.Területfejl.Társulása megszüntető megállapodásának jóváhagyásáról
50/2011.(IV.07.) ÖKT. - BÖTT megszüntető megállapodásának jóváhagyásáról
51/2011.(IV.07.) ÖKT. - Terület vásárlásáról óvoda udvarának bővítésére
52/2011.(IV.07.) ÖKT. - Héder Zoltán képviselő tiszteletdíjáról történő lemondásának tudomásul vételéről 
53/2011.(IV.07.) ÖKT. - Támogatási keretösszeg megemeléséről 
54/2011.(IV.07.) ÖKT. - Dózsa Gy. u. 16/2.sz.alatti lakos bérbeadásáról 
55/2011.(IV.07.) ÖKT. - Előterjesztés napirendről történő levételéről 
56/2011.(IV.07.) ÖKT. - Eltérő tagozaton tanuló 20 diák tanulmányi kirándulásának támogatásáról 
57/2011.(IV.07.) ÖKT. - Komádi-94-Kft ügyvezetője bérrendezéséről 
58/2011.(IV.07.) ÖKT. - Komotthon Kft ügyvezetője bérrendezéséről 
59/2011.(IV.07.) ÖKT. - Barsi Dénes Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 
60/2011.(IV.07.) ÖKT. - Barsi Dénes Általános Iskola alapító okiratának egységes szerkezetben történő  elfogadásáról 
61/2011.(IV.07.) ÖKT. - Káptalanfüredi tábor bérleti szerződése módosításának elnapolásáról 
62/2011.(IV.07.) ÖKT. - Napelem Park létesítéséhez terület biztosításáról 
63/2011.(IV.07.) ÖKT. - Forrás biztosításáról autóbusz beszerzéséhez 

2011. ÁPRILIS 19. RENDKÍVÜLI  testületi ülésen meghozott határozatok

64/2011.(IV.19.) ÖKT. Közbeszerzési eljárás megindításáról, Ajánlattételi Felhívás elfogadásáról (Iskola)
65/2011.(IV.19.) ÖKT. - Polgármester felhatalmazásáról tárgyalás folytatására Gyermekotthon épületéne                                         igénybevételére


2011. ÁPRILIS 28. RENDKÍVÜLI  testületi ülésen meghozott határozatok

66/2011.(IV.28.) ÖKT. - Komádi Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztésec.közbeszerzési eljárás 
                                  eredményhirdetéséről

67/2011.(IV.28.) ÖKT. - Barsi Dénes Általános Iskola alapító okirata módosításáról 
68/2011.(IV.28.) ÖKT. - Barsi Dénes Általános Iskola alapító okiratának egységes szerkezetben                                                      történő elfogadásáról 
69/2011.(IV.28.) ÖKT. - SAVEsco Kft részére terület bérbeadásáról "Napelem Park" létesítésére
70/2011.(IV.28.) ÖKT. - 6 db fűkasza vásárlásáról, 5 db használt fűkasza értékesítéséről 
71/2011.(IV.28.) ÖKT. - 28 fő közfoglalkoztatott munkabére önrészének biztosításáról (DB Szoc.Szolg.Közp.)


2011. MÁJUS 18. RENDKÍVÜLI testületi ülésen meghozott határozatok

72/2011.(V.18.) ÖKT. - Polgármester felhatalmazásáról kiviteli szerződés megkötésére (Óvoda bővítés)
    
    
2011. MÁJUS 26-ai  testületi ülésen meghozott határozatok

73/2011.(V.26.) ÖKT. - KOMOTTHON Kft beszámolójának, üzleti tervének elfogadásáról
74/2011.(V.26.) ÖKT. - Komádi-94 Kft beszámolójának, üzleti tervének elfogadásáról
75/2011.(V.26.) ÖKT. - Komádi-94 Kft alapító okiratának módosításáról
76/2011.(V.26.) ÖKT. - Komádi és Régiója Fejlődéséért Közalapítvány beszámolójának elfogadásáról
77/2011.(V.26.) ÖKT. - Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
78/2011.(V.26.) ÖKT. - Az önkormányzat 2011-2014-ig szóló gazdasági programjának elfogadásáról
79/2011.(V.26.) ÖKT. - TÁMOP támogatás előfinanszírozásához rövid lejáratú hitel felvételéről (KH)
80/2011.(V.26.) ÖKT. - TÁMOP támogatás előfinanszírozásához rövid lejáratú hitel felvételéről (KH)
81/2011.(V.26.) ÖKT. - Munkabér hitelkeret igénybevételének engedélyezéséről
82/2011.(V.26.) ÖKT. - Nemzetközi Lovasnap megrendezéséhez forrás biztosításáról
83/2011.(V.26.) ÖKT. - BÖTK Társulási Megállapodásának módosításáról 
84/2011.(V.26.) ÖKT. - BÖTK Társulási Megállapodásának egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról
85/2011.(V.26.) ÖKT. - Önkormányzat által alkalmazott szakfeladatrend jóváhagyásáról
86/2011.(V.26.) ÖKT. - 165/2010.(X.11.) ÖKT.sz.határozat módosításáról (Barsi D. Ált.Iskola bővítése)
87/2011.(V.26.) ÖKT. - Ingyenesen felajánlott ingatlan elfogadásáról
88/2011.(V.26.) ÖKT. - Árpád u. 71. sz. alatti ingatlan megvásárlásának elutasításáról
89/2011.(V.26.) ÖKT. - Óvoda udvarának bővítéséhez terület vásárlásáról
90/2011.(V.26.) ÖKT. - Körösszakál községben jegyző helyettesítésének engedélyezéséről 
91/2011.(V.26.) ÖKT. - Önkormányzati lakás bérbeadásáról 
92/2011.(V.26.) ÖKT. - Önkormányzati lakás bérbeadásáról 
93/2011.(V.26.) ÖKT. - STGE-PRO Kft-vel kötött megállapodás felbontására polgármester felhatalmazásáról
94/2011.(V.26.) ÖKT. - Héder Zoltán képviselő tiszteletdíjáról történő lemondásának tudomásul vételéről
95/2011.(V.26.) ÖKT. - Támogatási keretösszeg megemeléséről
96/2011.(V.26.) ÖKT. - Zárt ülésen személyi ügyben hozott döntés 

2011.JÚNIUS 30. RENDKÍVÜLI testületi ülésen meghozott határozatok

97/2011.(VI.30.) ÖKT. - Közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánításáról (Barsi Dénes Ált.Iskola)
98/2011.(VI.30.) ÖKT. - Pályázat benyújtásáról Óvoda használati melegvíz igény kielégítésére napkollektorok kialakítására
99/2011.(VI.30.) ÖKT. - Pályázat benyújtásáról Napközi konyha használati melegvíz igény kielégítésére napkollektorok kialakítására
100/2011.(VI.30.) ÖKT. - A 2011/2012-es tanévben indítható osztályok, óvodai, napközis csop.számának meghatározásáról
101/2011.(VI.30.) ÖKT. - Fa-és rézfúvós zenei tanszak indításához támogatás jóváhagyásáról
102/2011.(VI.30.) ÖKT. - Komádi, Hősök tere 10/3. sz. alatti lakás bérbeadásáról
103/2011.(VI.30.) ÖKT. - Komádi, Dózsa Gy. u. 29. sz. alatti lakás bérbeadásáról
104/2011.(VI.30.) ÖKT. - Felügyelő Bizottsági tag visszahívásáról, új tag delegálásáról
105/2011.(VI.30.) ÖKT. - "Életmentő Emlékérem" adományozásának kezdeményezéséről
106/2011.(VI.30.) ÖKT. - Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat   

2011. JÚLIUS 13. RENDKÍVÜLI  testületi ülésen meghozott határozatok

107/2011.(VII.13.) ÖKT. - Folyószámlahitel-keret szerződés meghosszabbításáról
108/2011.(VII.13.) ÖKT. - Rövid lejáratú hitel végső lejáratának meghosszabbításáról
109/2011.(VII.13.) ÖKT. - KOMOTTHON Kft folyószámlahitel-keret igénybevételének engedélyezéséről
110/2011.(VII.13.) ÖKT. - KOMOTTHON Kft elkülönített számlája megszüntetésének engedélyezésérő

2011. JÚLIUS 28-ai testületi ülésen meghozott határozatok

111/2011.(VII.28.) ÖKT. - Szociális szakellátás intézményi tértési díjainak megállapításáról
112/2011.(VII.28.) ÖKT. - Ivóvízminőség-javító Programban való részvételről
113/2011.(VII.28.) ÖKT. - Kerek Egy Ég Alatt Óvoda használati melegvíz igény kielégítéséről napkollektoros rendszerrel
114/2011.(VII.28.) ÖKT. - Napközi Konyha használati melegvíz igény kielégítéséről napkollektoros rendszerrel
115/2011.(VII.28.) ÖKT. - A strandfürdő további sorsáról tájékoztatás napirendre vételéről

2011. AUGUSZTUS 30.  RENDKÍVÜLI testületi ülésen meghozott határozatok

116/2011.(VIII.30.) ÖKT.- A napirend jóváhagyásáról
117/2011.(VIII.30.) ÖKT.- A dobaipusztai kastély versenytárgyalás keretében történő értékesítéséről
118/2011.(VIII.30.) ÖKT.- Munkabérhitel nyújtására vonatkozó hitelszerződés módosításáról
119/2011.(VIII.30.) ÖKT.-Az STGE-PRO Kft-vel kötött ingatlanhasznosítási szerződés felmondásáról
120/2011.(VIII.30.) ÖKT- Az STGE-PRO Kft-vel kötött együttműködési megállapodás felmondásáról

2011. Szeptember 8-ai testületi ülésen meghozott határozatok

121/2011.(IX.08.) ÖKT.- A napirend jóváhagyásáról
122/2011.(IX.08.) ÖKT.- Barsi D.Ált.Iskola felújítása tárgyában közb.elj.megindításáról, AF elfogadásáról
123/2011.(IX.08.) ÖKT.- Barsi D.Ált.Iskola sportudvarának fejl.költségvet
124/2011.(IX.08.) ÖKT.- Barsi D.Ált.Iskola sportudvarának fej.közb.elj.megindításáról, AF elfogadásáról
125/2011.(IX.08.) ÖKT.- Az Önkormányzat és intézményei I.féléves gazd.szóló beszámoló elfogadásáról
126/2011.(IX.08.) ÖKT.- ÖNHIKI támogatásra pályázat benyújtásáról
127/2011.(IX.08.) ÖKT.- Városközp.funkcióbővítő fejlesztése költségvetésének módosításáról 
128/2011.(IX.08.) ÖKT.- Eu.kisvároskép kialakítása c. fejlesztés költségvetésének módosításáról
129/2011.(IX.08.) ÖKT.- Hősök tere 2. sz. alatti üzlethelyiség bérl.jogának átruházásáról
130/2011.(IX.08.) ÖKT.- Dózsa Gy. u. 16/2.sz.alatti lakás bérbeadásáról
131/2011.(IX.08.) ÖKT.- Dózsa Gy. u. 16/3.sz.alatti lakás bérbeadásáról
132/2011.(IX.08.) ÖKT.- Ellátási szerződés felmondásának tudomásul vételéről
133/2011.(IX.08.) ÖKT.- Polgármester felhatalmazásáról vagyonbiztosítási szerződés megkötésére

2011. Szeptember 12. RENDKÍVÜLI testületi ülésen meghozott határozatok

134/2011.(IX.12.) ÖKT.- A napirend jóváhagyásáról
135/2011.(IX.12.) ÖKT.- Dobaipusztai kastély értékesítéséről
136/2011.(IX.12.) ÖKT.- TIOP-1.1.1-11/1 pályázat benyújtásáról (Informatikai infrastruktúra fejl.a közoktatásban)
137/2011.(IX.12.) ÖKT.- Utak kátyuzására forrás biztosításáról

2011. Október 3. RENDKÍVÜLI testületi ülésen meghozott határozatok

138/2011.(X.03.) ÖKT. - Dobai u. 2-1. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról (Dobaipusztai bolt)

2011. Október 13-ai  testületi ülésen meghozott határozatok

139/2011.(X.13.) ÖKT.- A napirend jóváhagyásáról
140/2011.(X.13.) ÖKT.- A Barsi Dénes Ált.Isk.sportudvarának fejlesztésére kiírt közb.eljárás eredményhirdetéséről
141/2011.(X.13.) ÖKT.- Komádi városközpontjának funkcióbővítő fejl.tárgyában közb.eljárás kiírása,AF jóváhagyásáról
142/2011.(X.13.) ÖKT.- KOMOTTHON Kft törzstőkéjének leszállításáról, alapító okirat módosításáról 
143/2011.(X.13.) ÖKT.- Szoc.feladatok közös ellátásából fakadó tartozások rendezésére megállapodás jóváhagyásáról  
144/2011.(X.13.) ÖKT.- Konzorciumi együttműk.megállapodás jóváhagyásáról közfogl.projekt megvalósítására
145/2011.(X.13.) ÖKT.- Pedagógiai Szakszolgálati Társulás társulási megállapodásánakmódosításáról
146/2011.(X.13.) ÖKT.- Csatlakozásról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
147/2011.(X.13.) ÖKT.- K.apáti csatlakozásáról a DB Négycentrum Társuláshoz
148/2011.(X.13.) ÖKT.- B.ujfalui Kistérségre vonatkozó Local Agenda 21 elfogadásáról
149/2011.(X.13.) ÖKT.- Dózsa Gy.u.29.fsz.2.sz.alatti lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról
150/2011.(X.13.) ÖKT.- Dózsa Gy.u.29.fsz.1.sz. alatti lakás bérbeadásáról
151/2011.(X.13.) ÖKT.- Hősök tere 10/1. sz. alatti lakás bérbeadásáról
152/2011.(X.13.) ÖKT.- Önkormányzati lakás iránti kérelem elutasításáról
153/2011.(X.13.) ÖKT.- Önkormányzati lakás iránti kérelem elutasításáról
154/2011.(X.13.) ÖKT.- Komádi Színjátszó Kompánia támogatásáról
155/2011.(X.13.) ÖKT.- Elvi hozzájárulásról motocross pálya kialakításához
156/2011.(X.13.) ÖKT.- Tiszteletdíjról történő lemondás tudomásul vételéről
157/2011.(X.13.) ÖKT.- Támogatásokra jóváhagyott keretösszeg megemeléséről

2011. November 10. RENDKÍVÜLI testületi ülésen meghozott határozatok

158/2011.(XI.10.) ÖKT.- A napirend jóváhagyásáról
159/2011.(XI.10.) ÖKT.- Városközpont funkicóbővítő fejlesztése AJ felhívásának módosításáról 
160/2011.(XI.10.) ÖKT.- Energiaracionalizálási projekthez szándéknyilatkozat jóváhagyásáról
161/2011.(XI.10.) ÖKT.- Földterület haszonbérletbe adásra történő meghirdetéséről
162/2011.(XI.10.) ÖKT.- Létszámhely átcsoportosításról
163/2011.(XI.10.) ÖKT.- Közb.eljárás meghirdetéséről Eu.kisvároskép kialakítása kieg.munkáira
164/2011.(XI.10.) ÖKT.- Informatikai rendszer karbantartására átalánydíjas szerződés jóváhagyásáról

2011. NOVEMBER 23.Együttes ülés Magyarhomorog Képv.test. testületi ülésen meghozott határozatok

97/2011.(XI.23.) Kt.- Önkormányzati társulás alapításáról 
165/2011.(XI.23.) ÖKT.- Önkormányzati társulás alapításáról 
98/2011.(XI.23.) Kt.- Komádi és Magyarhomorog Ivóvízminőség-javító Társulás szerveibe való delegálásról
166/2011.(XI.23.) ÖKT.- Komádi és Magyarhomorog Ivóvízminőség-javító Társulás szerveibe való delegálásról
99/2011.(XI.23.) Kt.- Dél-Bihar Négycentrum Ter.és Vidékfejl.Társulás társ.megállapodás módosításáról
167/2011.(XI.23.) ÖKT.- Dél-Bihar Négycentrum Ter.és Vidékfejl.Társulás társ.megállapodás módosításáról

2011. NOVEMBER 23-ai  testületi ülésen meghozott határozatok

168/2011.(XI.23.) ÖKT.- Az önkormányzat és intézményei 2011.I-III.n.évi gazdálkodásáról szóló besz.elfogadásáról
169/2011.(XI.23.) ÖKT.- Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
170/2011.(XI.23.) ÖKT.- Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
171/2011.(XI.23.) ÖKT.- A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
172/2011.(XI.23.) ÖKT.- A PH. Alapító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról
173/2011.(XI.23.) ÖKT.- Az SZMSZ 4. sz. függelékének jóváhagyásáról
174/2011.(XI.23.) ÖKT.- AJ Tehetséggondozó Programban való részvételről
175/2011.(XI.23.) ÖKT.- AJ Tehetséggondozó Programban való részvételről
176/2011.(XI.23.) ÖKT.- AJ Tehetséggondozó Programban való részvételről
177/2011.(XI.23.) ÖKT.- AJ Tehetséggondozó Programban való részvételről
178/2011.(XI.23.) ÖKT.- AJ Tehetséggondozó Programban való részvételről
179/2011.(XI.23.) ÖKT.- Komádi városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése c.fejl.Akcióter.Terv elfogadásáról
180/2011.(XI.23.) ÖKT.- Napirendi pontok cseréjéről
181/2011.(XI.23.) ÖKT.- Mezőőri szolgálat felállításával kapcsolatos döntés elnapolásáról
182/2011.(XI.23.) ÖKT.- Karácsonyi díszkivlágításról
183/2011.(XI.23.) ÖKT.- Tiszteletdíjról történő lemondás tuomásul vételéről
184/2011.(XI.23.) ÖKT.- Támogatásokra jóváhagyott keretösszeg megemeléséről

2011. December 6-ai ei testületi ülésen meghozott határozatok

185/2011.(XII.06.) ÖKT.- A napirendről
186/2011.(XII.06.) ÖKT.- A hulladékdíj megállapításáról szóló döntés elnapolásáról
187/2011.(XII.06.) ÖKT.- KOMOTTHON Kft pályázatának támogatásáról bentlakásos intézményre
188/2011.(XII.06.) ÖKT.- Parkolósáv kialakításáról a Fő utcán
189/2011.(XII.06.) ÖKT.- Önkormányzati lakás bérbeadásáról
190/2011.(XII.06.) ÖKT.- Önkormányzati lakás bérbeadásáról
191/2011.(XII.06.) ÖKT.- Önkormányzati lakás bérbeadásáról
192/2011.(XII.06.) ÖKT.- Önkormányzati lakás bérbeadásáról
193/2011.(XII.06.) ÖKT.- Önkormányzati lakás bérbeadásáról
194/2011.(XII.06.) ÖKT.- Bizottsági tag lemondásának tudomásul vételéről
195/2011.(XII.06.) ÖKT.- Együttműködésről a Baptista Szeretetszolgálat Kelet-magyarországi Humán Szolg.Központtal
196/2011.(XII.06.) ÖKT.- Dobó u. 1.sz.alatti ingatlan bérbeadásáról a Baptista Szeretszolgálat részére
197/2011.(XII.06.) ÖKT. - Energiaracionalizálási projekttel kapcsolatos döntésről

2011. December 22-ei testületi ülésen meghozott határozatok

201/2011.(XII.22.) ÖKT.- Újabb ingatlan felajánlásáról a Baptista Szeretetszolgálat részére (József A.u.9.)

2010. évi határozatok

2010. JANUÁR 26. RENDKÍVÜLI  testületi ülésen meghozott határozatok

1/2010.(I.26.) ÖKT.sz.- Kölcsönszerződés jóváhagyásáról
2/2010.(I.26.) ÖKT.sz.- Intézményi Társulás megszüntető megállapodásának jóváhagyásáról
3/2010.(I.26.) ÖKT.sz.- Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ átalakító okiratának jóváhagyásáról
4/2010.(I.26.) ÖKT.sz.- Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vezetője jogviszonyának megszüntetéséről

2010. JANUÁR 28-ai testületi ülésen meghozott határozatok 

5/2010.(I.28.) ÖKT.sz.- A napirend jóváhagyásáról
6/2010.(I.28.) ÖKT.sz.- Pályázat benyújtásáról városközpont funkcióbővítő fejlesztésére
7/2010.(I.28.) ÖKT.sz.- Költségvetés első fordulós tárgyalásáról
8/2010.(I.28.) ÖKT.sz.- Meddő CH kutak tulajdonba vételéről szóló határozat módosításáról
9/2010.(I.28.) ÖKT.sz.- Villamosenergia-szállítási szerződés megkötésének támogatásáról
10/2010.(I.28.) ÖKT.sz.- HBM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásáról
11/2010.(I.28.) ÖKT.sz.- Pályázat benyújtásáról városközpont funkcióbővítő fejlesztésére
12/2010.(I.28.) ÖKT.sz.- Önkormányzati lakás bérbeadásáról
13/2010.(I.28.) ÖKT.sz.- Jogi, Ig. és Ügyrendi, valamint Pénzügyi Biz. megbízása kártérítési igény elbírálásával
14/2010.(I.28.) ÖKT.sz.- Bujdosó Imréné biz. tag tiszteletdíjról történő lemondásának tudomásul vételéről
15/2010.(I.28.) ÖKT.sz.- Sportcsarnok lelátójához bruttó 500.000,- Ft forrás biztosításáról
    

2010. FEBRUÁR 11. EGYÜTTES testületi ülésen meghozott határozatok
    
16/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének jóváhagyásáról
  
  
2010. FEBRUÁR 11. KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT  testületi ülésen meghozott határozatok

17/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- A napirend jóváhagyásáról
18/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- Óvoda és Bölcsőde Ajánlattételi Felhívásának jóváhagyásáról
19/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- A 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
20/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- 2010. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározásáról
21/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyásáról
22/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- 2010. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyásáról
23/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- Furtai úti záportározó költségvetésének módosításáról
24/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- "In hause" közbeszerzési eljárás keretében a Komádi-94 Kft megbízásáról
25/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- Komádi-94 Kft ügyvezetőjének megbízásáról közbeszerzési eljárás lefolytatásával
26/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- Furtai úti záportározó közbeszerzésének visszavonásáról
27/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- Óvoda feladatellátási helyeinek fejlesztésére pályázat benyújtásáról
28/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- "Európai kisváros-kép" kialakítása c. pályázat költségvetésének módosításáról
29/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- Közbeszerzési eljárás megindításáról az "Európai kisváros-kép" kialakítása tárgyában
30/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- Szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról KOMOTTHON Kft-vel gyermekétkeztetésre
31/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- Nonprofit szervezetek támogatásáról
32/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- Szó megadása Bujdosó Antalnak
33/2010.(II.11.) ÖKT.sz.- Kártérítési igény elbírálásáról

2010.MÁRCIUS 11-ei testületi ülésen meghozott határozatok 

34/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- A napirend jóváhagyásáról
35/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Bérleti szerződés jóváhagyásáról az Út és Erény Közössége Egyházzal
36/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Komádi-94 Kft közbeszerzési szabályzatának jóváhagyásáról
37/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Európai kisváros-kép kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás AF-ának jóváhagyásáról
38/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Piactérre kiadott közterület-használati engedélyek visszavonásáról
39/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Közfoglalkoztatásszervezők foglalkoztatására pályázat benyújtásáról
40/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- SZSZB-k tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
41/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Választás lebonyolításához pótelőirányzat jóváhagyásáról
42/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Egészségügyi ellátási szerződések módosításának elutasításáról
43/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- 60.000.000,- Ft folyószámlahitel-keret igénybevételéről
44/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- 35.000.000,- Ft munkabérhitel igénybevételéről
45/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Óvoda átszervezéséről bölcsőde tervezett megnyitása miatt
46/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Önkormányzati lakás bérbeadásáról
47/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Tóth Gabriella sportoló támogatásáról
48/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Zártkerti ingatlan elfogadásáról
49/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Piac üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról
50/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Integrált Városfejl.Stratégia és Akcióterületi Terv jóváhagyásáról
51/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Szoc.alapellátási intézményi térítési díjak megállapítására javaslattételről
52/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Komádi Geokom Kft társasági szerződésének jóváhagyásáról
53/2010.(III.11.) ÖKT.sz.- Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat

2010.MÁRCIUS 18. RENDKÍVÜLI ÜLÉS  testületi ülésen meghozott határozatok

54/2010.(III.18.) ÖKT.sz.- Bihari Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról

2010. ÁPRILIS 1. RENDKÍVÜLI ÜLÉS testületi ülésen meghozott határozatok

55/2010.(IV.01.) ÖKT.sz.- Szent I. úti Óvoda és bölcsőde közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről
56/2010.(IV.01.) ÖKT.sz.- Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

2010. ÁPRILIS 22. EGYÜTTES ÜLÉS testületi ülésen meghozott határozatok

57/2010.(IV.22.) ÖKT.- A körjegyzőség 2009. évi zárszámadásának elfogadásáról

2010. ÁPRILIS 22-ei testületi ülésen meghozott határozatok 

58/2010.(IV.22.) ÖKT.- Az önkorm.és intézményei beszámolójáról és zárszámadásáról szóló könyvv.jelentés
59/2010.(IV.22.) ÖKT.- 2009. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadásáról
60/2010.(IV.22.) ÖKT.- ÖNHIKI kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról
61/2010.(IV.22.) ÖKT.- ÖNHIKI egyéb támogatásra pályázat benyújtásáról
62/2010.(IV.22.) ÖKT.- Közbeszerzési eljárás megindításáról kerékpárút-hálózat fejlesztésére
63/2010.(IV.22.) ÖKT.- Kerékpárút-hálózat fejlesztése tárgyú közb.eljárás Ajánlattételi Felhívásának elfogadásáról
64/2010.(IV.22.) ÖKT.- Emeletes iskola felújítása költségvetésének jóváhagyásáról
65/2010.(IV.22.) ÖKT.- Városi Temetőben kiemelt sírhely-parcella kijelöléséről
66/2010.(IV.22.) ÖKT.- Önkéntes Tűzoltóság pályázatához önerő biztosításáról
67/2010.(IV.22.) ÖKT.- Önkormányzati lakásokba felszerelt almérők árának lakbérbe történő beszámításáról
68/2010.(IV.22.) ÖKT.- Üzlethelyiség bérleti jogának átruházásához történő hozzájárulásról 
69/2010.(IV.22.) ÖKT.- Szolgáltató Házban irodahelyiség bérbeadásáról 
70/2010.(IV.22.) ÖKT.- Hősök tere 2. sz. alatti üzlethelyiség bérleti jogának átruházásáról
71/2010.(IV.22.) ÖKT.- Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat
72/2010.(IV.22.) ÖKT.- Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat

2010. MÁJUS 13-ai testületi ülésen meghozott határozatok

73/2010.(V.13.) ÖKT.- Az ÖNHIKI pályázatról szóló 60/2010.(IV.22.) ÖKT.sz. határozat módosításáról
74/2010.(V.13.) ÖKT.- A "Kerek Egy Ég Alatt" Óvoda alapító okiratának módosításáról
75/2010.(V.13.) ÖKT.- "Kerek Egy Ég Alatt" Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának elfogadásáról
76/2010.(V.13.) ÖKT.- Meddő CH kutakról szóló 248/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.határozat hatályon kívül helyezéséről
77/2010.(V.13.) ÖKT.- Geokom Kft társasági szerződésének módosításáról
78/2010.(V.13.) ÖKT.- Polgármester megbízásáról Szabadidő Központ felújítására vonatkozó megáll.előkészítésére
79/2010.(V.13.) ÖKT.- Szabályozási terv és HÉSZ módosításáról
80/2010.(V.13). ÖKT.- "Európai kisváros-kép kialakítása" c. közb.eljárás nyertesének kihirdetéséről 
81/2010.(V.13). ÖKT.- Európai kisváros-kép kialakítása c.pályázat költségvetésének jóváhagyásáról
82/2010.(V.13.) ÖKT.- Bölcsőde kialakítása pénzügyi ütemezésének jóváhagyásáról
83/2010.(V.13). ÖKT.- Furtai úti záportározó 6.261.040,-Ft értékű munkákra in-house besz. 24-25/2010.(II.11.) ÖKT.sz.határozatok hatályon kívülhelyezéséről
84/2010.(V.13.) ÖKT.- Furtai úti záportározó tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról
85/2010.(V.13.) ÖKT.- Furtai úti záportározó Ajánlattételi Felhívásának elfogadásáról
86/2010.(V.13.) ÖKT.- Furtai úti záportározó pénzügyi ütemezésének jóváhagyásáról
87/2010.(V.13.) ÖKT.- Utak kátyuzására előirányzat 2,5 millió forinttal történő megemeléséről 
88/2010.(V.13.) ÖKT.- Dobai utak javítására 200 m3 kőzúzalék biztosításáról
89/2010.(V.13.) ÖKT.- Utcák kőzúzalékkal való kiépítése sorrendjének jóváhagyásáról
90/2010.(V.13.) ÖKT.- Közösségi H. és Könyvtár személyi jellegű előirányzatának 1.100.304,-Ft-tal történő megemeléséről
91/2010.(V.13.) ÖKT.- Tóthné dr. Diószegi Annamária képviselő tiszteletdíjáról
92/2010.(V.13.) ÖKT.- Szabó Tamás külsős bizottsági tag tiszteletdíjáról
93/2010.(V.13.) ÖKT.- Szalainé Bozsó Anita köztisztviselő részére szolgálati lakás kiutalásáról
94/2010.(V.13.) ÖKT.- Hagyományőrző Lovas Napok megrendezéséről
95/2010.(V.13.) ÖKT.- Nemzeti Vágtán való részvételhez 100.000,- Ft biztosításáról
96/2010.(V.13.) ÖKT.- Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat

2010. MÁJUS 27-ei testületi ülésen meghozott határozatok  

97/2010.(V.27.) ÖKT.-KOMOTTHON Kft beszámolójának, közh.jelentésének és 2010.évi üzleti tervének elfogadásáról
98/2010.(V.27.) ÖKT.- Komádi-94 Kft beszámolójának, 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról
99/2010.(V.27.) ÖKT.- Komádi és Régiója Fejlődéséért közalapítvány beszámolójának és közh.jelentésének elfogadásáról
100/2010.(V.27.) ÖKT.- 
A 2009. évi gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
101/2010.(V.27.) ÖKT.- Közb.eljárás megindításáról a Minőségi oktatás infr.strukturális hátterének kialakítására
102/2010.(V.27.) ÖKT.- Ajánlattételi Felhívás jóváhagyásáról a Minőségi oktatás infr.strukturális hátterének kialakítására
103/2010.(VII.15.) ÖKT.- A napirend jóváhagyásáról 
104/2010.(VII.15.) ÖKT.- Folyószámlahitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról
105/2010.(VII.15.) ÖKT.- Munkabérhitel-keret megemeléséről
106/2010.(VII.15.) ÖKT.- Rövid lejáratú hitel igénybevételéről záportározó kialakításának előfinanszírozásához
107/2010.(VII.15.) ÖKT.- Rövid lejáratú hitel igénybevételéről Európai kisváros-kép kialakítása előfinanszírozásához
108/2010.(VII.15.) ÖKT.- Rövid lejáratú hitel igénybevételéről Bölcsődei szolgáltatás kialakítása előfinanszírozásához
109/2010.(VII.15.) ÖKT.- MFB fejlesztési hitel igénybevételéről saját erő biztosításához
110/2010.(VII.15.) ÖKT.- Barsi Dénes Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
111/2010.(VII.15.) ÖKT.- Barsi Dénes Általános Iskola alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról
112/2010.(VII.15.) ÖKT.- Álláshely megszüntetéssel járó létszámcsökkentésről (Iskola)
113/2010.(VII.15.) ÖKT.- 2010/2011-es tanévben indítható osztályok, óvodai és napközis csoportok számáról
114/2010.(VII.15.) ÖKT.- Önkormányzati választási költségek kiegészítéséről 
115/2010.(VII.15.) ÖKT.- Városháza homlokzatának felújításához forrás biztosításáról
116/2010.(VII.15.) ÖKT.- Hulladékszállítással kapcsolatos döntés elnapolásáról
117/2010.(VII.15.) ÖKT.- Türr István utca felújításáról
118/2010.(VII.15.) ÖKT.- Európai kisváros-kép kialakítása tárgyú LHH-s pályázat újbóli benyújtásáról
119/2010.(VII.15.) ÖKT.- Utak kátyúzásával kapcsolatos szerződés módosítására javaslattételről
120/2010.(VII.15.) ÖKT.- Polgármester felhatalmazásáról 2,5 millió forint értékben kátyúzásra szerződéskötésre
121/2010.(VII.15.) ÖKT.- STGE-Pro Kft ügyvezetőjének felkéréséről beszámoló elkészítésére 

2010. AUGUSZTUS 5-ei testületi ülésen meghozott határozatok

122/2010.(VIII.05.) ÖKT. -  A napirend jóváhagyásáról
123/2010.(VIII.05.) ÖKT. -  HVB tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
124/2010.(VIII.05.) ÖKT. -  Záportározó tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárásól 
125/2010.(VIII.05.) ÖKT. -  Utak kátyúzására kötött szerződés módosításának elutasításáról
126/2010.(VIII.05.) ÖKT. -  Szó megadásáról CS-K-SZ Kft ügyvezetőjének
127/2010.(VIII.05.) ÖKT. -  Közterület-használati engedély visszavonásáról
128/2010.(VIII.05.) ÖKT. -  Személygépkocsiban keletkezett kár miatti kártérítési igény elutasításáról
129/2010.(VIII.05.) ÖKT. -  Jogcím nélküli bérlő által felhalmozott lakbérhátralék elengedéséről
130/2010.(VIII.05.) ÖKT. -  Oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat céljainak módosításáról
131/2010.(VIII.05.) ÖKT. -  Főzzön játszóteret a Delikát 8-cal" akcióban elnyert játszótér helyszínének kijelöléséről
132/2010.(VIII.05.) ÖKT. -  Emeletes iskola udvarán lévő játszótér áthelyezéséről, új helyszín kijelöléséről
133/2010.(VIII.05.) ÖKT. -  Bontott anyagok térítésmentes átadásáról a "Kerek egy ég alatt" Óvoda részére

2010. AUGUSZTUS 26. RENDKÍVÜLI ÜLÉS testületi ülésen meghozott határozatok

134/2010.(VIII.26.) ÖKT.- Rövid lejáratú hitel igénybevételéről záportározó támogatásának előfinanszírozásához
135/2010.(VIII.26.) ÖKT.- Rövid lejáratú hitel igénybevételéről "Európai kisvároskép kialakítása" beruházás előfinanszírozásához
136/2010.(VIII.26.) ÖKT.- Rövid lejáratú hitel igénybevételéről"Bölcsődei szolgáltatás kialakítása"beruházás előfinanszírozásához
137/2010.(VIII.26.) ÖKT.- MFB-től hitel felvételéről beruházások saját erejének finanszírozásához

2010. SZEPTEMBER 15-ei testületi ülésen meghozott határozatok

138/2010.(IX.15.) ÖKT. - Az önkormányzat és intézményei 2010.I.féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
139/2010.(IX.15.) ÖKT. - "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzés 1. része eredménytelenségének kinyilvánítása
140/2010.(IX.15.) ÖKT. - "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzés 2. része eredményhirdetése
141/2010.(IX.15.) ÖKT. - "Informatikai eszközök beszerzése" 1. része tekintetében új eljárás indításáról
142/2010.(IX.15.) ÖKT. - A 2010.évi közfoglalkoztatási terv módosításáról
143/2010.(IX.15.) ÖKT. - KOMOTTHON Kft folyószámla hitelkeret igénybevételének engedélyezéséről
144/2010.(IX.15.) ÖKT. - SZSZB-k tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
145/2010.(IX.15.) ÖKT. - Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
146/2010.(IX.15.) ÖKT. - Önkormányzati lakás fűtésének korszerűsítéséről
147/2010.(IX.15.) ÖKT. - Önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról
148/2010.(IX.15.) ÖKT. - Önkormányzati lakás iránti kérelmek elutasításáról 
149/2010.(IX.15.) ÖKT. - Polgármester felhatalmazása intézkedések megtételére oktatási int.infrastrukturális fejlesztésére
150/2010.(IX.15.) ÖKT. - Szent István úti Óvoda fejlesztésével kapcsolatos döntés
151/2010.(IX.15.) ÖKT. - Pályázat benyújtásáról "Komádi városközpontjának funkcióbővítő fejlesztésére"
152/2010.(IX.15.) ÖKT. - Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat
153/2010.(IX.15.) ÖKT. - Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat

2010.Október 11. Alakuló ülés  testületi ülésen meghozott határozatok

154/2010.(X.11.) ÖKT. - Polgármester illetményének megállapításáról
155/2010.(X.11.) ÖKT. - Településellátási,Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról
156/2010.(X.11.) ÖKT. - Hidvégi László Sándor társadalmi megbízatású alpolgármesterré történő választásáról
157/2010.(X.11.) ÖKT. - Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
158/2010.(X.11.) ÖKT. - Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról 
159/2010.(X.11.) ÖKT. - Egészségügyi és Népjóléti Bizottság tagjainak megválasztásáról
160/2010.(X.11.) ÖKT. - Oktatási, Művelődési, Ifjősági és Sport Bizottság tagjainak megválasztásáról
161/2010.(X.11.) ÖKT. - Településellátási,Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság megbízása SZMSZ felülvizsgálatával
162/2010.(X.11.) ÖKT. - Polgármester költségtérítésének megállapításáról
163/2010.(X.11.) ÖKT. - Hozzájárulás megadásáról polgármester részére gazdasági társaságban tisztség ellátására
164/2010.(X.11.) ÖKT. - Egyszerű közbeszerzési eljárás indításáról „Informatikai eszközök beszerzése Komádiban” tárgyában
165/2010.(X.11.) ÖKT. - "Barsi Dénes Általános Iskola központi épületének felújítása és bővítése Komádiban" második ford. 


2010. November 4-ei testületi ülésen meghozott határozatok

166/2010.(XI.04.) ÖKT. -  A napirend jóváhagyásáról
167/2010.(XI.04.) ÖKT. -  "Informatikai eszközök beszerzése"tárgyú közbesz.eljárás eredményéről
168/2010.(XI.04.) ÖKT. - Megállapodás jóváhagyásáról Cigány Kisebbségi Önkormányzattal
169/2010.(XI.04.) ÖKT. - Közösségi Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
170/2010.(XI.04.) ÖKT. - Közösségi Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáró
171/2010.(XI.04.) ÖKT. - Szociális előirányzaton belüli átcsoportosításról
172/2010.(XI.04.) ÖKT. - Ügyrendi Bizottság megbízásáról hulladékszállítással kapcs.panaszok kivizsgálására
173/2010.(XI.04.) ÖKT. - Karácsonyi díszkivilágítás megrendeléséről MEZEI-VILL Kft-től
174/2010.(XI.04.) ÖKT. - Hozzájárulás polgármester gazdasági társaságban tisztség ellátásához
175/2010.(XI.04.) ÖKT. - Zonda Szolgáltatóház helyiségének bérbeadásáról
176/2010.(XI.04.) ÖKT. - Vörösiszap-katasztrófa károsultjainak támogatásáról
177/2010.(XI.04.) ÖKT. - Együttműködés jóváhagyásáról Értékadó Tanodával szakképző iskola indításában
178/2010.(XI.04.) ÖKT. - Utak kátyúzására bruttó 1.864.100,- Ft kifizetésének jóváhagyásáról
179/2010.(XI.04.) ÖKT. - Biztosítás kötéséről polgármesteri végkielégítésre
180/2010.(XI.04.) ÖKT. - Egyetértésről a Bihar-Sárrét Összefogás Kft önmaga elleni felszámolás kezdeményezésével
181/2010.(XI.04.) ÖKT. - Hasznosítatlan földterületek, telkek művelhetővé tételéről,KH részére terület biztosításáról
182/2010.(XI.04.) ÖKT. - Polgármester felhatalmazásáról villany-és gázszámlák felülvizsgálatára megbízás adására
183/2010.(XI.04.) ÖKT. - Debreczeni Mária képviselő tiszteletdíjról történő lemondásának tudomásul vételéről
184/2010.(XI.04.) ÖKT. - Baba Jaga Művészeti Egyesület 127.180,- Ft-tal történő támogatásáról
185/2010.(XI.04.) ÖKT. - Csatlakozásról a TÁMOP-5.1.3-09/2 sz.pályázathoz a mélyszegénységben élők integr.


2010. November 18. (rendkívüli) testületi ülésen meghozott határozatok


186/2010.(XI.18.) ÖKT. - A napirend jóváhagyásáról
187/2010.(XI.18.) ÖKT. - Szakképző iskola 2011/12-es tanévben történő indításának elutasításáról
188/2010.(XI.18.) ÖKT. - Szakképző iskola 2012/13-as tanévben történő indításának támogatásáról
189/2010.(XI.18.) ÖKT. - Hulladékszállítással kapcsolatos panaszok kivizsgálásáról
190/2010.(XI.18.) ÖKT. - Külterületi szántóföldek és belterületi telkek bérleti díjának megállapításáról
191/2010.(XI.18.) ÖKT. - Műveletlen telkek művelésbe vonása költségeire ajánlatkérésről
192/2010.(XI.18.) ÖKT. - "Kerek egy ég alatt" Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
193/2010.(XI.18.) ÖKT. - "Kerek egy ég alatt" Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának egységes szerk.foglalásáról
194/2010.(XI.18.) ÖKT. - "A" Stúdió 90 megbízása a tornaterem bővítés tervellenőrzésével
195/2010.(XI.18.) ÖKT. - Rövid lejáratú hitel igénybevételéről TIOP pályázat előfinanszírozásához
196/2010.(XI.18.) ÖKT. - Tiszteletdíjról történő lemondásról 
197/2010.(XI.18.) ÖKT. - Tiszteletdíj átcsoportosításáról

2010. December 2-ai  testületi ülésen meghozott határozatok 

198/2010.(XII.02.) ÖKT. - A napirend jóváhagyásáról
199/2010.(XII.02.) ÖKT. - Az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
200/2010.(XII.02.) ÖKT. - Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
201/2010.(XII.02.) ÖKT. - Az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
202/2010.(XII.02.) ÖKT. - Folyószámlahite-keret megemeléséről
203/2010.(XII.02.) ÖKT. - Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
204/2010.(XII.02.) ÖKT. - Polgármesteri Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról
205/2010.(XII.02.) ÖKT. - Martfű társuláshoz való csatlakozásának jóváhagyásáról
206/2010.(XII.02.) ÖKT. - Bihari Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás társulási megáll.módosításáról
207/2010.(XII.02.) ÖKT. - Villamosenergia szállítási szerződés jóváhagyásáról az E.ON Kft-vel
208/2010.(XII.02.) ÖKT. - Biztosítás kötéséről jubileumi jutalmak kifizetésére
209/2010.(XII.02.) ÖKT. - Az Árpád u. 93. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
210/2010.(XII.02.) ÖKT. - Komádi-94 Kft-nél teljes körű eszköz- és vagyonleltár elrendeléséről
211/2010.(XII.02.) ÖKT. - Dobai kastély értékesítésre történő kijelöléséről
212/2010.(XII.02.) ÖKT. - Sportcsarnok bérleti díjának jóváhagyásáról
213/2010.(XII.02.) ÖKT. - Lehel utca rendbetételéről
214/2010.(XII.02.) ÖKT. - Önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról
215/2010.(XII.02.) ÖKT. - Önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról
216/2010.(XII.02.) ÖKT. - A város belvízrendezési tervének elkészítéséről
217/2010.(XII.02.) ÖKT. - Zárt ülésen személyi ügyben hozott döntés
218/2010.(XII.02.) ÖKT. - Zárt ülésen személyi ügyben hozott döntés 

  
2010. December 30. (rendkívüli) testületi ülésen meghozott határozatok

219/2010.(XII.30.) ÖKT. - Támogatási igény benyújtásáról vis maior tartalék címén (belvíz) 

2009. évi határozatok

2009. Január 29-ei testületi ülésen meghozott határozatok

 2/2009.(I.29.) ÖKT.sz. -A 2009. évi költségvetésről
 3/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Bácsi János KOMOTTHON Kft ügyvezetője munkaszerződésénekmeghosszabbításáról
 4/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Közbeszerzési eljárás megindításáról a városközpont rekonstrukciójára
 5/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Közbeszerzési eljárás megindításáról a városi sportcsarnok kialakítására
 6/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Közbeszerzési eljárás megindításáról a polgármesteri hivatalszervezetfejlesztésére
 7/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - A 0216/117 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítéséről 
 8/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - A 0216/53 hrsz-ú, 0216/54 hrsz-ú külterületi ingatlanok értékesítéséről 
 9/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Dózsa Gy. u. 16. sz. alatti ingatlan kertrésze értékesítésének elutasításáról 
10/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Vasvári P. u. 23/2 sz. alatti belterületi ingatlan értékesítéséről  
11/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi célok  meghatározásáról
12/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Bérleti szerződés felbontásáról 
13/2009.(I.29.) ÖKT.sz. - Önkormányzati lakás bérbeadásáról 

2009. Február 12-ei testületi ülésen meghozott határozatok

14/2009.(II.12.) ÖKT.sz. - A 2009. évi költségvetésbe betervezett egyes tételek zárolásáról
15/2009.(II.12.) ÖKT.Sz. - Napirendi pontok cseréjéről
16/2009.(II.12.) ÖKT.sz. - Álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentésről
17/2009.(II.12.) ÖKT.sz. - "Út és Erény" Közösségi Egyház bérleti szerződésének felbontásáról 
18/2009.(II.12.) ÖKT.sz. - Református Egyházközség támogatási kérelmének elutasításáról
19/2009.(II.12.) ÖKT.sz. - Nonprofit szervezetek támogatásáról
20/2009.(II.12.) ÖKT.sz. - Városi sportcsarnok közbeszerzésére vonatkozó Ajánlati/Részvételi Felhívás jóváhagyásáról
21/2009.(II.12.) ÖKT.sz. - Lakossági Fórum időpontjának kitűzéséről (2009. február 26.) 

2009. Március 3-ai  testületi ülésen meghozott határozatok

22/2009.(III.3.) ÖKT.sz. - Együttműködési szándék kifejezéséről büntetés- végrehajtási intézet megvalósítására
23/2009.(III.3.) ÖKT.sz. - Álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentésről 

2009. Március 26-ai testületi ülésen meghozott határozatok

24/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének jóváhagyásáról
25/2009.(III.26.) ÖKT.Sz. - Folyószámlahitel-keret igénybevételének meghosszabbításáról
26/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Szociális szakellátás intézményi térítési díjainak megállapításáról
27/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társ.Megállapodás módosításáról (7.sz.)
28/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Polgármester helyettesítéséről társulási tanácsban
29/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról "Az Önálló Óvoda infrastrukturális fejlesztése Komádiban" címmel
30/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Körösmenti Citera zenekar támogatásáról (95.000,- Ft)
31/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - A Káptalanfüredi tábor bérletéről
32/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Kiserdő u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítéséről

33/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Dózsa Gy. u. 16/2. sz. alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról
34/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - 2009. évi fejlesztési célkitűzések meghatározásáról, pályázatok előkészítéséről
35/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Szent István úti óvoda építési tervének elkészítésére 750.000,- Ft+ÁFA összeg jóváhagyásáról
36/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
37/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Kerékpárút építéséhez felvett röid lejáratú hitel végső lejáratának módosításáról (2009. szeptember 30.)
38/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - 2.000.000,- Ft jóváhagyásáról Önálló Óvoda részére udvari játékok beszerzésére
39/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen hozott határozat 
40/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen hozott határozat 
41/2009.(III.26.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen hozott határozat 
42/2009.(III.31.) ÖKT.sz. - Városi Sportcsarnok kialakítására kiírt közb.eljárás részvételi szakaszának lezárásáról
43/2009.(III.31.) ÖKT.sz. - Városi Sportcsarnok kialakítására kiírt közb.eljárás Ajánlattételi Felhívás-tervezet jóváhagyásáról

2009. Április 23-ai testületi ülésen meghozott határozatok

45/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - 2008.évi beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés tudomásul vételéről
46/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - 2008.évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadásáról
47/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásáról
48/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
49/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Folyószámlahitel-keret összegének megemeléséről (50.000.000,-Ft)
50/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - 35.000.000,- Ft munkabérhitel-keret jóváhagyásáról
51/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Kistraktor beszerzésére bruttó 480.000,- Ft jóváhagyásáról
52/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Hulladéklerakók rekultivációjára benyújtott pályázathoz 202.728,-Ft saját erő jóváhagyásáról
53/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Lomtalanításhoz 250.000,- Ft jóváhagyásáról
54/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Komádi Városközpont rekonstrukció” elnevezésű közbeszerzési eljárásban tárgyalás kezdeményezéséről
55/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről
56/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Az önkormányzat 2009-2013. évi sportfejlesztési koncepciójának jóváhagyásáról
57/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Emeletes iskola sportudvarának felújítására pályázat benyújtásáról
58/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Budai Nagy Antal utca építésére
59/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Szent István úti óvoda fejlesztésére
60/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a TITÁSZ épület felújítására, rendőrség áthelyezésére
61/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - 
Térfigyelő rendszer kiépítésére tett javaslat elutasításáról
62/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról "Tornyos" Óvodában tornaszoba kialakításáról
63/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Bocskai és Nagysándor József utcák fejlesztésére
64/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Köztársaság úti játszótér felújítására
65/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról óvodák udvarának felújítására, udvari játékok, eszközök beszerzésére
66/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Munkás utca felújítására
67/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pályázat kiírásáról KOMOTTHON és Komádi-94 Kft közös ügyvezetői állására
68/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Pénzes László polgármesterrel kötött lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő felmondásáról
69/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Új utca 12. sz. alatti lakás Kovács Imre részére történő bérbeadásáról
70/2009.(IV.23.) ÖKT.Sz. - OTP társasház lakói által használati díj fizetésére tett ajánlat elutasításáról
71/2009.(IV.23.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat 

2009.Április.29-ei testületi ülésen meghozott határozatok

72/2009.(IV.29.) ÖKT.sz. - Városközpont rekonstrukciójára kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről 
73/2009.(IV.29.) ÖKT.sz. - Városi Sportcsarnok bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről
74/2009.(IV.29.) ÖKT.sz. - Városi Sportcsarnok bővítéséhez szükséges saját forrás biztosításáról 

2009.Május.14-ei testületi ülésen meghozott határozatok

75/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - Intézmények (Önálló Óvoda, Barsi Dénes Általános Iskola) gazdálkodásának átszervezéséről
76/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - Költségvetési szervek feladatellátási rendszerének felülvizsgálatáról
77/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - SZSZB-k tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
78/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - Álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentésről 
79/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - "Táncos" Iskola felújítási munkálatainak kivitelezésére "É&Á" Bt megbízásáról
80/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - Orvosi rendelő felújítási munkálataira, eszközbeszerzésre vonatkozó szerződések megkötéséről
81/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - "Kerek Egy Ég Alatt" Közhasznú Alapítvány 100.000,- Ft-tal történő támogatásáról
82/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - "Aranykor" Városi Nyugdíjas Klub támogatási kérelmének elutasításáról
83/2009.(V.14.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen személyi ügyben hozott határozat 

2009.Május 18. Rendkívüli testületi ülésen meghozott határozatok

84/2009.(V.18.) ÖKT.sz. - A Nemzeti Vágtán való részvétel 700.000,- Ft-tal történő támogatásáról

2009.Május 28-ai testületi ülésen meghozott határozatok 

85/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Napirend jóváhagyásáról
86/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - A KOMOTTHON Kft beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
87/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - A KOMOTTHON Kft 2009. évi üzleti tervének elutasításáról
88/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - A Komádi-94 Kft 2008. évi beszámolójának elfogadásáról, 2009. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
89/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - A Komádi és Régiója Fejlődéséért Közalapítvány 2008. évi beszámolójának elfogadásáról
90/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - A Szabadidő Központ közüzemi számlái fizetésének átvállalásáról
91/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - 
A 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
92/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Komádi közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
93/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának jóváhagyása

94/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Közösségi Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának jóváhagyása
95/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának jóváhagyása
96/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Barsi Dénes Általános Iskola alapító okiratának jóváhagyása
97/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Önálló Óvoda alapító okiratának jóváhagyása
98/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Dél-Bihar Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás alapító okiratának jóváhagyása
99/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Iskola sportudvarának bővítéséhez terület vásárlásról
100/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Komádi kitűnő tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazásáról
101/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Irodahelyiség bérbeadásáról
102/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbításáról
103/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - EP választás lebonyolításához 150.000,- Ft jóváhagyásáról
104/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - KSE fűnyíró traktor beszerzéséhez 200.000,- Ft támogatás jóváhagyásáról
105/2009.(V.28.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat 

2009.Június 18-ai  testületi ülésen meghozott határozatok

106/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - A napirend jóváhagyásáról
107/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
108/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Barsi Dénes Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
109/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról
110/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Komádi Önálló Óvoda alapító okiratának módosításáról
111/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Közösségi Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
112/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Dél-Bihar Négycentrum Terület-és Vidékfejlesztési Társulás alapító okiratának módosításáról
113/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Szent István úti óvoda fejlesztésére
114/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról "Udvari Játékeszközök beszerzése Kerek egy ég alatt" címen
115/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Köztársaság úti játszópark felújítására
116/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról Veszélyhelyzet-elhárító központ kialakítására
117/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Munkás utca burkolat-felújítására
118/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközök beszerzésére
119/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Pályázat benyújtásáról a Budai N. A. utca útépítésére
120/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Veszélyhelyzet-elhárító központ kialakításával kapcsolatos költségekről
121/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - KOMOTTHON Kft 10.000.000,- Ft folyószámlahitel-keret engedélyezéséről
122/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Intézmények átszervezése határidejének módosításáról
123/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
124/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Külsőiszapi lakások ivóvízellátásának megoldásáról
125/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Komádi-94 Kft könyvvizsgálójának megbízásáról
126/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Komádi-94 Kft Felügyelő Bizottságának megválasztásáról
127/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Sportcsarnok bontásából származó anyagok értékesítéséről
128/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Titkos szavazás elrendeléséről
129/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Komádi-94 Kft ügyvezetőjének megválasztásáról
130/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - KOMOTTHON Kft ügyvezetőjének megválasztásáról
131/2009.(VI.18.) ÖKT.sz. - Seprenyi János ügyvezető jutalmazásáról 

2009.Július 16-ai  testületi ülésen meghozott határozatok

132/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - A 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosításáról
133/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Körjegyzőségből való kilépés tudomásul vételéről
134/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Álláshelyek megszüntetésével járó létszámcsökkentésről 
135/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentésről 
136/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - LHH program keretében megvalósuló "Kerékpárút-hálózat fejlesztése"c.pályázat előkészítéséről
137/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - LHH program keretében megvalósuló "Bölcsőde kialakítása" c. pályázat előkészítéséről
138/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - LHH program keretében megvalósuló "Városközpont funkcióbővítő fejlesztése"c.pályázat előkészítéséről
139/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - LHH program keretében megvalósuló "Minőségi okt.infrastrukturális hátterének kialakítása"c.p.előkészítéséről
140/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Közhasznúsági szerződés jóváhagyásáról 
141/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 
142/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - 2009/2010-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, óvoda és napközis csoportok számának meghatározása
143/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Új utca 12. sz. alatti lakás bérbeadásáról
144/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - ÖNHIKI egyéb pályázat benyújtásáról 
145/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - "Tornyos" Óvoda felújítási munkálataira kiviteli szerződés megkötéséről
146/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Orvosi rendelő felújítása során hasznosítható anyagok értékesítéséről
147/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Sportcsarnok bővítése során felmerülő pótmunkák megrendeléséről
148/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Hősök terén "Rejtőzködő vízen járó" nevezetű szökőkút kiépítéséről
149/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Csobogó áthelyezéséről az OTP-s lakások előtti parkba
150/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Igazgatási szünet elrendeléséről
151/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Kása Kálmán sportoló részére támogatás jóváhagyásáról 
152/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Balogh Gábor futballista részére támogatás jóváhagyásáról 
153/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Káptalanfüredi tábor meglátogatása költségeinek vállalásáról
154/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat
155/2009.(VII.16.) ÖKT.sz. - Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat 

2009. JÚLIUS 27. rendkívüli testületi ülésen meghozott határozatok

156/2009.(VII.27.) ÖKT. sz.- Sportcsarnok kialakítására elnyert összegből 3.117.055,- Ft lemondásáról
157/2009.(VII.27.) ÖKT. sz.- 1848/49-es szabadságharci emlékmű áthelyezéséről

2009. SZEPTEMBER 10-ei testületi ülésen meghozott határozatok

158/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- A napirend jóváhagyásáról
159/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Az önkormányzat és intézményei 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
160/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társ.megáll.módosításáról
161/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.A Közösségi Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának jóváhagyásáról
162/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának jóváhagyásáról
163/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- A Dél-Bihar Négycentrum Ter. És Vidékfejlesztési Társ.társ.megáll.jóváhagyásáról
164/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- "Kerek Egy Ég Alatt" Óvoda alapító okiratának jóváhagyásáról
165/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Barsi Dénes Általános Iskola alapító okiratának jóváhagyásáról
166/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának jóváhagyásáról
167/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- "Fa" Óvoda által elbirtokolt terület cseréjéről, bölcsőde helyének kijelöléséről
168/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- 35.661.498,-Ft rövid lejáratú hitel igénybevételéről
169/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Számlavezető pénzintézet meghívásos pályáztatásáról
170/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- EU Önerő Alapra pályázat benyújtásáról (Városközpont rekonstrukciója)
171/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Pályázat benyújtásáról a Bocskai és Nagysándor J. utcák fejlesztésére
172/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Pályázat benyújtásáról "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok"-ra
173/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Pályázat benyújtásáról "Helyi településfejlesztési akciók" című kiírásra (Táncos I.-Tornyos Ó.)
174/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Sportcsarnok építés kiviteli tervellenőrzési feladataival "A" Stúdió Kft megbízásáról
175/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Átmeneti kölcsön keretösszegének 300.000,- Ft-tal történő megemeléséről
176/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Bérleti jog átruházásának elutasításáról (Hősök tere sz. alatti helyiség)
177/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- A 176/2009.(IX.10.) ÖKT. sz. határozat hatályon kívül helyezésérő, döntés elnapolásáról
178/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadásáról
179/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- "Tó" és "Barátok a halakért" Horgász Egyesületek vízjogi fennmaradási engedélyének támogatásáról
180/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Rendőrőrs segédmotorkerékpár beszerzésének támogatásáról
181/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Körös-Völgye által a strandon étesített szobák beépített anyagainak elbontásáról
182/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
183/2009.(IX.10.) ÖKT. sz.- KOMOTTHON Kft 6 millió forint kiegészítő támogatásban részesítéséről

2009. SZEPTEMBER 24. rendkívüli zárt testületi ülésen meghozott határozatok

184/2009.(IX.24.) ÖKT. sz.- Zárt ülésen kitüntetés ügyben hozott határozat

2009. OKTÓBER 8-ai 

185/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- A napirend jóváhagyásáról
186/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- KOMOTTHON Kft gazdálkodása, feladatellátásával kapcsolatos döntésről
187/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Káptalanfüredi tábor bérleti szerződésének felmondásával kapcsolatos megállapodásról
188/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Szociális Szolgáltatástervezési koncepció módosításáról
189/2009.(X.8.) öKT. sz.- Hősök tere 2. sz alatti üzlet bérleti jogának átruházásáról
190/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Rövid lejáratú hitel felvételéről a Polgármesteri Hiv.szervezetfejlesztése c.pályázathoz
191/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Rövid lejáratú hitel felvételéről az Orvosi Rendelő felújításához
192/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Szent István úti Óvoda felújítása műszaki tartalmának csökkentéséről
193/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Munkás utca burkolat-felújítására 3 ajánlat bekéréséről
194/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Pályázat benyújtásáról 2 településőr képzésére, foglalkoztatására
195/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Önkormányzati lakás bérbeadásáról
196/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- 60.000.000,- Ft folyószámlahitel igénybevételéről
197/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- KOMOTTHON Kft folyószámlahitel igénybevételéhez hozzájárulásról
198/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- 1 ha alatt földterületek értékesítésre történő kijelöléséről
199/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- 1 ha feletti földterületek értékesítésre történő kijelöléséről
200/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Tóth Gabriella kézilabdázó támogatásáról
201/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat
202/2009.(X.8.) ÖKT. sz.- Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat

2009. OKTÓBER 29. RENDKÍVÜLI testületi ülésen meghozott határozatok

203/2009.(X.29. ÖKT. sz.- Pályázat benyújtásáról a Bocskai és Nagys.J. utcák fejlesztésére
204/2009.(X.29.) ÖKT. sz.- Pályázat benyújtásáról „Európai kisváros”-kép kialakítása Komádiban címmel

2009. NOVEMBER 12-ei testületi ülésen meghozott határozatok

205/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- A napirend jóváhagyásáról
206/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- A Polgármesteir Hivatal szervezetfejlesztése keretében elvégzett munkáról tájékoztató
207/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Költségvetési szervek gazdálkodása összevonásának elnapolása
208/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Gyermekjóléti és szociális alapfeladatok többcélú kist.társuláson belüli ellátásáról
209/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Szindikátusi Szerződés jóváhagyásáról közös energia beszerzésre
210/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- A sportcsarnok bérleti díjainak jóváhagyásáról
211/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Sportcsarnok lelátója kialakítására, statikus megbízására 1.200.000,- Ft jóváhagyásáról
212/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a strandfürdő vizének hasznosítására
213/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Közbeszerzési eljárás megindításáról a Furtai úti záportározó tárgyában
214/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Közbeszerzési eljárás megindításáról az óvoda és bölcsőde építése tárgyában
215/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Műszaki ellenőr megbízásáról a Munkás utca felújítására
216/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Bérleti szerződés meghosszabbításáról Varga László virágkertésszel (2010.05.01-ig)
217/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadásáról
218/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Karika Róbert képviselő tiszteletdíja felajánlásának tudomásul vételéről
219/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat
220/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Zárt ülésen személyi ügyben hozott határozat 
221/2009.(XI.12.) ÖKT. sz.- Zárt ülésen személyi ügyben hozott határozat 

2009. NOVEMBER 26-ai testületi ülésen meghozott határozatok

222/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Körjegyzőségi feladatok ellátására megállapodás jóváhagyásáról
223/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Elszámolásra vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról (K.szakál kiválása)
224/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- 2009.I-III.negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról
225/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- A 2010. évi költségvetési koncepció jóváhagyásáról
226/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Káptalanfüredi tábor bérbeadásáról
227/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Pályázat benyújtásáról bölcsődei szolgáltatás kialakítására
228/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Pályázat benyújtásáról Körösmenti Nemzetközi Lovas Fesztivál címmel
229/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Pályázat elutasításáról közéleti televízió beindítása Dél-Biharban címmel
230/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- 137/2009.(VII.16.) ÖKT. sz. határozat módosításának elnapolásáról
231/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- 500.000,- Ft+ ÁFA összeg biztosításáról óvoda tervének újbóli elkészítésére
232/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Debreczeni Mária képviselő tiszteletdíja felajánlásának tudomásul vételéről
233/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- 31.065,- Ft támogatási összeg lemondásáról
234/2009.(XI.26.) ÖKT.sz.- Zárt ülésen személyi ügyben hozott határozat 

2009. DECEMBER 17-ei testületi ülésen meghozott határozatok

235/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Polgármesteri Hivatal alapító okiratának jóváhagyásáról
236/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének jóváhagyásáról
237/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Szennyvízhálózat üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról
238/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Komádi, Hősök tere 10/2. sz. alatti helyiség bérbeadásáról a Kft-knek
239/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Szt. I. úti Óvoda és Bölcsőde Részvételi Felhívásának jóváhagyásáról
240/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Káptalanfüredi tábor bérleti szerződésének jóváhagyásáról
241/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Sportcsarnok padlójának védelmére 540.000,- Ft + ÁFA összeg jóváhagyásáról
242/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- DBSzSzK megállapodásának jóváhagyásáról
243/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- DBSzSzK vagyonátadó megállapodásának jóváhagyásáról 
244/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Önkormányzati lakás bérbeadásáról
245/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Önkormányzati ingatlan tulajdonba adásáról
246/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- A 137/2009.(VII.16.) ÖKT. sz. határozat módosításáról
247/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról az STGE-PRO Kft-vel
248/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Meddő CH kutak tulajdonba vételének kezdeményezéséről
249/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Toyota, kisbusz, Gazella gépjárművek bérleti szerződésének jóváhagyásáról
250/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 
251/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat
252/2009.(XII.17.) ÖKT.sz.- Zárt ülésen hatósági ügyben hozott határozat 

 

 

2012. évi határozatok

2012. Január 16-ai testületi ülésen meghozott határozatok

1/2012.(I.16.) ÖKT.- Önkormányzat tulajdonát képező strandfürdő melletti földterületek  kertészeti célú hasznosítására
2/2012.(I.16.) ÖKT.- A KOMOTTHON Nonprofit Közhasznú Kft 7 000 000 Ft összegű tőkevisszapótlása
3/2012.(I.16.) ÖKT.- A KOMOTTHON Nonprofit Közhasznú Kft-vel a gyermekétkeztetésre vonatkozó ellátási szerződés módosítása
4/2012.(I.16.) ÖKT.- Csatlakozik a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesülethez
5/2012.(I.16.) ÖKT.- A  Komádi városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése 
6/2012.(I.16.) ÖKT.-  Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság külsős tagválasztás