Komádi Város településképi rendelete és Településképi Arculati Kézikönyve készítésének előzetes partnerségi tájékoztatója

Ügyiratszám: 2374-11/2017

Komádi Városi Önkormányzat az egyes jogszabályokban kapott felhatalmazása és kötelezettsége alapján helyi településképi rendeletet és településképi arculati kézikönyvet alkot.
 
A településképi követelmények szabályozása Komádi városképének, arculatának harmonikus fejlődése és esztétikus környezetének kialakítása érdekében valósulhat meg. Ez a jogszabályi kötelezettségen túl a város lakosságának, helyi civil szervezeteinek az igénye.
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza a településképi követelmények készítésére és egyeztetésére vonatkozó véleményeztetés rendjét.
 
A településfejlesztési, településrendezési és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 9/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet alapján Komádi Város településképi rendeletének (továbbiakban: Rendelet) és Településképi Arculati Kézikönyvének (továbbiakban: Kézikönyv) készítését széleskörű társadalmi bevonással alapozza meg. Ennek érdekében várja azon javaslatokat, igényeket, melyek érdemben elősegíthetik ጀ építészeti hagyományaink és előremutató példák alapján - a városkép jövőjét alakító, formáló szabályrend kidolgozását. Komádi város településképi rendelete és Arculati Kézikönyve a város teljes közigazgatási területére készül.
 
A vonatkozó Korm. rendelet alapján a készülő Rendelet szabályozza
a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem), illetve a
védelem megszüntetését,
b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a
településképi szempontból meghatározó területeket,
c) a településképi követelményeket, ezen belül a területi és egyedi építészeti és a reklámhordozókra,
továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelményeket.
 
A készülő Kézikönyv - a településképi követelmények megalapozására és a lakosság szemléletformálása érdekében - meghatározza a településkaraktert meghatározó településképijellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő városrészeket arculati jellemzőikkelés értékeikkel, a városkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhezilleszkedő építészeti elemeket.
 
A Partnerségi szabályzat értelmében a településrendezési eszközök megalkotásában és módosításában résztvevő partnerek a következők:
a)  a település teljes lakossága,
b)  a településen működő érdekképviseleti szervezetek,
c)  a településen működő civil szervezetek,
d)  a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
e)  a településen működő vallási közösségek.
 
A Kézikönyv készítésével, a településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a partnerségi adatlap kitöltésével 2017. július 10-től 2017. augusztus 4-ig az alábbi módokon lehet:
- a papír alapon a Komádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével, személyes leadásával, vagy
- elektronikus levélként a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
 
Komádi, 2017. július 10.
 
 
Tóth Ferenc sk.
polgármester

Melléklet:
Partneri adatlap