Komádi Mentőállomás
Cím: 41308. Komádi Köztársaság 26/a
Tel: 06-54/438-052, 104  
Állomásvezető: Turbucz Tamás
 
A mentőállomás 2002. augusztus 1-én kezdte meg működését.
Állomáson 6 fő szakképzett mentőápoló és 6 fő mentő-gépkocsivezető, akik közül 2 személy rendelkezik mentőápolói végzettséggel is rendelkezik, teljesít szolgálatot.
2 db mentő-gépkocsi van, amelyek az alábbi felosztásban látnak el feladatot: 
1 db napi 24 órás KIM(Kiemelt mentőegység) 
1 db munkanapi 12 órás mentő-gépkocsi. 
Ellátási körzetünk:  Csökmő, Kóróssziget, Újiráz, Komádi, Dobai puszta, Magyarhomorog, Körösszakál, Körösszegapáti, Körmösdpuszta. Valamint területi elhelyezkedésünk miatt esetenként megyén kívüli feladatokat is ellátunk.
A feladatokat a Debreceni Irányító Csoport adja ki és koordinálja.