0000000000000000000000000000000000000001
000000000001
0000000001
000000001
00000001
000001
00001
0001
001
002
0319
0320
0423
_mg_1694
img_56321
iskola
k_p_013
p1000892
p1000903
ter
ys2f0208

könyvkatalógus

Februártól elérhető a Komádi Városi Könyvtár könyvkatalógusa a honlapon, az alábbi linkre kattintva.

Önkormányzat hivatalos közleménye!

Tisztelt Lakosság!
 
Az elmúlt időszakban a régi hulladéklerakóval kapcsolatban a sajtóban megjelent információkkal kapcsán Komádi Városi Önkormányzat az alábbi közleményt adja ki:
 
A komádi 0520/1 és 0520/3 helyrajzi számon található lezárt hulladéklerakó rekultivációja Európai Uniós támogatással 2013. évben valósult meg. A rekultivációs munkákat szakkivitelező cég szakemberei közfoglalkoztatottak bevonása nélkül végezték a környezetvédelmi hatóság engedélyében foglalt előírások alapján.
 
A munkálatok során a rekultivációs rétegrendet az engedély szerint alakították ki, átmozgatva a hulladéklerakó teljes területét. A rekultivációs rétegrendben a kiegyenlítő rétegre geotextília védelem került, amelyre HDPE lemezt, majd újabb geotextíliát helyeztek. Ezekre került aztán a szigetelő-, illetve fedőréteg és végül a vegetációs réteg. Ez a technológia kizárja, hogy a régi hulladéklerakóból bármilyen anyag kikerüljön, akár a talajba, akár a vízrétegbe vagy a levegőbe. Sem a munkálatok megkezdése előtt elvégezett feltárás során, sem a munkavégzés alatt nem találtak a területen elásott hordókat vagy egyéb veszélyes hulladékra utaló jeleket.
 
A munkálatok lezárását követően a rekultivált terület akkreditált laboratóriumi vizsgálattal került megvizsgálásra. A vizsgálat eredménye szerint minden vizsgált paraméter jóval a megengedett határérték alatt található. A rekultivált területen monitoring rendszert is kiépítettek, amely az utógondozási vizsgálatok elvégzését teszi lehetővé.
 
A munkálatok végzését műszaki ellenőr felügyelte, majd a lezárását követően a környezetvédelmi hatóság jóváhagyta a megvalósítást és kiadta az üzemeltetési engedélyt. Az engedélyben a hatóság előírta, hogy a lezárt hulladéklerakó rekultivált felszínét legalább évente kétszer kaszálni kell, gondoskodni kell az allergén gyomfélék irtásáról, valamint a növényzet és gyepterület ápolásáról.
 
A lakosság megnyugtatása érdekében az Önkormányzat akkreditált független szakértőt kért fel újabb vizsgálat elvégzésére. A legfrissebb vizsgálati eredményeket a megérkezését követően haladéktalanul közzétesszük.
 
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a megjelent adatokkal ellentétben a KSH adatai és a megyei tisztifőorvos beszámolója alapján Komádi városban az országos átlagot nem haladja meg a daganatos betegségben szenvedők vagy elhunytak száma. Mindazonáltal az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy a lakosság egészségi állapota folyamatosan javuljon, ennek érdekében különböző egészségügyi programokban való részvétel lehetőségét biztosítja.
 
Az engedélyek, az elvégzett vizsgálati jelentések, valamint az egyéb releváns dokumentumok szövegét mellékelten is olvashatják.

 
Komádi, 2016. november 2.

Tóth Ferenc sk.
polgármester----------------------------------------------------------------
 

Mellékletek:

- Felelős műszaki vezetői nyilatkozat
- Hivatalos közlemény aláírt
- Kivitelezői nyilatkozat
- Környezetvédelmi nyilatkozat
- Monitoring kutak műszaki dokumentációja
- Rekultivációs engedély növényzetről
- Rekultivációs engedély
Tájékoztató HB megye egészségügyi állapotáról 2015
- Térképmásolat a hulladéklerakóról
- Vízjogi üzemeltetési engedély
- Vizsgálati jegyzőkönyv I.
- Vizsgálati jegyzőkönyv II.