logo.jpg

 A Széchenyi 2020 program keretében 14,89 millió forint összegű, az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás segítségével bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése valósult meg a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Bölcsődéiben (Bárándon, Biharnagybajomban, Kabán, Tetétlenen), Komádiban és Sárrétudvariban. A projektet a         „ „Dalololka” ének-zene a bölcsődében, síppal, dobbal, nádihegedűvel…” ” című EFOP—1.9.9-17-2017-00003 azonosító számú  pályázat keretében konzorciumi formában a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás, Komádi Városi Önkormányzata és Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata valósította meg. A pályázati projekt keretében a konzorciumi tagok által üzemeltetett 6 bölcsődei intézmény összesen 128 fő bölcsődés gyereket ellátó 10 bölcsődei csoportja vett részt. A pályázati projekt céljai a következők voltak:

 

- a bölcsődei szolgáltatások bővítése a szakemberállomány szakmai fejlesztésével,

- a zenei nevelés kultúrájának fejlesztése,

- a bölcsődei ellátásban dolgozók zenei ismereteinek, bővítése, zenei képességeinek fejlesztése,

- a kisgyermekkori zenei nevelés módszertanának megismertetése, elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítése,

- a mozgásfejlesztő tevékenységek szélesebb körű elterjesztése a bölcsődei szolgáltatásokban,

- a jelenleg középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei kisgyermeknevelők felsőfokú végzettséghez jutásának elősegítése (felkészítés a sikeres felvételhez szükséges követelmények teljesítésére - új érettségi letételére),

- szülők megtanítása a gyerekek zenei fejlődését elősegítő dalokra, módszerekre és a zenei nevelés fontosságára, hogy a gyerekek ne csak a bölcsödében, de otthonaikban is foglalkozhassanak énekléssel, zenéléssel.

            A támogatás összege: 14 892 465 Ft, ebből

                        Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti társulás: 10 933 773 Ft

                        Komádi Városi Önkormányzat: 1 973 846 Ft

                        Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata:1 984 846 Ft

            A támogatás mértéke: 100 %

            Befejezés dátuma: 2020. 02. 29.