b 2

 

A kedvezményezett neve: Komádi Városi Önkormányzat

A projekt címe: Humán közszolgáltatások fejlesztése Komádiban és a környező településeken

A szerződött támogatás összege: 249 929 684 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Szakmai beszámoló
Záró sajtóközlemény
Sajtóközlemény ESZA

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A „Humán közszolgáltatások fejlesztése Komádi és a környező településeken” című támogatási kérelem az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívás benyújtására.

A konzorcium tagjai:

- 5 érintett települési önkormányzat, amelynek kedvezményezett járások közé tartozó Berettyóújfalui járásban található:

Komádi Városi Önkormányzat,

Körösszakál Községi Önkormányzat,

Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat,

Magyarhomorog Községi Önkormányzat,

Mezősas Községi Önkormányzat

- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat;

- Körös-Körül Egyesület

A konzorcium vezetője: Komádi Városi Önkormányzat

A konzorciumi települési önkormányzatok összesített teljes lakónépessége: 8.747 fő

A konstrukció céljai:

A társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, továbbá a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra épülő kezelési célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A konstrukció részcéljai:

 1. A humán közok terén jelentkező szakemberhiányszolgáltatás enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
 2. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatói valós felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben valósíthatóságnak és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése

III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése.

 1. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos diszszemináció támogatása.
 2. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A közvetlen célcsoport:

Az egyes tevékenységek meghatározására.

Projekttervezés folyamata:

A konzorciumot a szándék vezérelte, hogy a települési önkormányzatok által ellátott humán közszolgáltatások áttekintése révén helyzetképet nyerjen, melyre építve szolgáltatásfejlesztéseket tud tervezni. A projektelőkészítés közösségi tervezésen alapul. A koordináló csoport határozta meg a projekt sarokpontjait, döntött a forrás és indikátor felosztásáról. Az intézmények, civil csoportok, érdeklődő helyi lakosok bevonásával alakult munkacsoport – ún. Kerekasztal – a szükségletekre építő szakmai elképzeléseket, ötleteket, közösségi programokat gyűjtötte össze. mindkét fórum munkáját külső szakértői értékelése. A projekttervezés fázisában a Felhívásban leírt önállóan támogatható tevékenységek beazonosítása után az összegyűjtött javaslatokat sorolták be az adekvát tevékenységcsoportba. A választható lehetőségek közül minden konzorciumi tag a helyi szükségletek, lehetőségek és adottságok figyelembevételével választott. A tervezés során a települések számba vették a korábban beadott, kapcsolódó pályázatokat (TOP, GINOP, EFOP), építve a szinergiára, és elkerülve a kettős finanszírozást.

A civil szervezet alaptevékenységével összhangban a zenei és kulturális rendezvényeinek szervezését vállalja a projekt keretében.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tevékenységválasztása regionális szempontok figyelembe vételével történt, lehetőségei szélesebb körűek. Az önkormányzatok igényeit felmérve, minden településen hiányzó szolgáltatás pótlását vállalja fel, a megyei egészségügyi prevenciós programok, sportválasztó napok és az ösztöndíj rendszer kidolgozását és megvalósítását tervezte. (Sportágválasztó napok rendezése; Sportantropometriai vizsgálatok; „Mozgásban a megye” – életmódváltás ösztönző sportrendezvények és versenyek szervezése; Megyei Egészségnapok; Térségi prevenciós együttműködési modellprogram készítése; A megyei ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó eljárási szabályok kidolgozása)

Szakmai program

A szükségletfelmérést követően a konzorciumi tagok az alábbi szakmai program megvalósítását tervezik:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.

Célcsoport: a humán közszolgáltatásokban dolgozók, illetve potenciális alkalmazottak

 1. a) Az igényfelmérés részeként beazonosításra kerül és megfelelően alátámasztott hiány szakemberhiány, szaktudás enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása:

Komádi

1 fő foglalkoztatása a családsegítőben, 12 hónapra 8 órás munkaviszonyban

2 fő foglalkoztatása a bölcsődében, 12 hónapra 8 órás munkaviszonyban

1 fő foglalkoztatása internetes közösségszervező munkakörbe, a Közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 12 hónapra 8 órás munkaviszonyban

1 fő közösségszervező a Közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 12 hónapra 8 órás munkaviszonyban

1 fő ifjúsági és sportreferens Közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 12 hónapra 8 órás munkaviszonyban

Körösszakál

1 fő óvodai dajka alkalmazása, 12 hónapra 8 órás munkaviszonyban

Körösszegapáti

1 fő szociális munkás, 12 hónapra 8 órás munkaviszonyban

Magyarhomorog

1 fő szociális és ügyviteli munkatárs, 12 hónapra 8 órás munkaviszonyban

Mezősas

1 fő falugondnok alkalmazása, 24 hónapra 8 órás munkaviszonyban

Továbbfoglalkoztatásuk a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése szerint. rendelet alapján történik.

Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése indított, életkor és problématípus szerint tervezett, 4-4 foglalkozásból álló megelőző jellegű programokba bevont gyermek, fiatal, valamint család:

Komádi: 120 fő, Körösszakál: 20 fő, Körösszegapáti: 20 fő, Magyarhomorog: 20 fő, Mezősas: 20 fő

 1. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatáscsomagok kialakítása, megerősítése.

Célcsoport: a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek

Kompetencia felmérés és képzés egyéni fejlesztési terv alapján:

Komádi: 120 fő, Körösszakál: 20 fő, Körösszegapáti: 20 fő, Magyarhomorog: 20 fő, Mezősas: 20 fő

Hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programokban nem egyéni fejlesztési terv alapján résztvevők:

Komádi: 120 fő, Körösszakál: 20 fő, Körösszegapáti: 20 fő, Magyarhomorog: 20 fő, Mezősas: 20 fő

Mentori szolgáltatásban részesülők:

Komádi: 75 fő, Körösszakál: 18,75 fő, Körösszegapáti: 18,75 fő, Magyarhomorog: 18,75 fő, Mezősas: 18,75 fő

III. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése.

Célcsoport: az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság

Komádi:

 1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:
 • Komádi Városnap
 • Kézműves foglalkozások
 • Prevenciós előadások fókuszálva az egészséges táplálkozásra
 • Gyermek programok
 • Családi programok
 1. Fiatalok közösségépítése témában tervezett programok:
 • Szüreti felvonulás és bál
 • Lovasnap
 1. Közösség egészségfejlesztése témában tervezett programok:
 • Egészségügyi szűrővizsgálat

Körösszakál:

 1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:
 • Farsang
 • Falunap
 • Adventi programok?? 
 1. Fiatalok közösségépítése témában tervezett programok:
 • Majális
 • Hagyományőrzés: néptánc és népzenei tábor (3 alkalommal)
 1. Közösség egészségfejlesztése témában tervezett programok:
 • Egészségügyi szűrések

Körösszegapáti:

 1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:
 • Kun László Fesztivál
 • Hagyományőrző nap (2 alkalommal)
 • Családi programok
 • Gyermek programok
 1. Fiatalok közösségépítése témában tervezett programok:
 • Majális (2 alkalommal)
 1. Közösség egészségfejlesztése témában tervezett programok:
 • Egészségnapok megtartása: balesetvédelmi előadás, gyógytorna (2 alkalommal)

Magyarhomorog:

 1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:
 • „Víz világnapja – március 22”: környezettudatosságra nevelés
 • Arató Fesztivál (2 alkalommal)
 • Hagyományőrző disznótor (2 alkalommal)
 • Nőnap (2 alkalommal)
 1. Fiatalok közösségépítése témában tervezett programok:
 • „Együtt mozgás öröme” Sportnap (fiatalok egészségmegőrzése)
 1. Közösség egészségfejlesztése témában tervezett programok:
 • Egészségmegőrzés: szűrővizsgálat, egészségsátor

Mezősas:

 1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:
 • Gyermeknap
 • Majális
 • „Csülök Fesztivál” falunap
 • Tűzőbemutató
 • Falukarácsony
 1. Fiatalok közösségépítése témában tervezett programok:
 • Sportnap: kispályás futball bajnokság,
 1. Közösség egészségfejlesztése témában tervezett programok:
 • Egészségügyi szűrés
 1. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos diszszemináció támogatása.

Célcsoport: az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság

 1. A célcsoport helyben mardását ösztönző, a helyi életminőség javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása: Az intézményekben eltolt nyitvatartást kívánunk alkalmazása, Lakossági tájékoztató fórumok megrendezése, Facebook oldal létrehozása, Pályaorientációs előadások, börzék szervezése iskolásoknak, szülőknek egyes szakmák bemutatásával (pl. rendőrség, tűzoltóság) stb.)

Választható tevékenységek

 1. Beruházások:

Projektműködést támogató eszközök biztosítása:

Komádi: 1db laptop beszerzése

Körösszakál: 1db laptop beszerzése

Körösszegapáti: 1db laptop beszerzése

Magyarhomorog: 1db laptop beszerzése

Mezősas: 1db laptop beszerzése

Projektműködést támogató átalakítás, felújítás:

Komádi: Dobai pusztán épületfelújítás

Körösszakál: közösségi tér kialakítása

Körösszegapáti: Művelődési ház belső tér felújítása

Magyarhomorog: Kultúrház belső terének felújítása

Mezősas: Családsegítő felújítás, park tereprendezés

 1. Az támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó, kiegészítő önállóan választható tevékenységek:

Komádi

 1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatottságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben valósítható meg munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztatottság támogató rendszer kialakítása:

- Egészségtudatosság fejlesztése: Egészségnapok megvalósítása:

 • Szűrővizsgálatok lebonyolítása (vérnyomás, vércukor, testsúly, testtömeg-index, stroke-szűrés stb.)
 • Családi egészségmegőrző

- A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása:

 • sportágválasztó nap, sportantropometriai vizsgálat, nyári sporttábor, íjásztábor

- Szünidei, ingyenes gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: az étkeztetés mellett szabadidős programok megvalósítása szakszerű felügyelet mellett. Nyári napközi rendszerű lebonyolítás. Időtartam: 1 hónap, 4 szakaszban lebonyolítva: 4 x 1 hét x 20 fő. A végén kirándulással záródna a program.

 1. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:

- Egyéb szenvedélybetegségek megelőzésével kapcsolatos prevenciós programok megvalósítása:

 • Drogokról másképp – prevenciós előadás fiataloknak

- Az anyák egészségtudatos magatartását támogató kommunikációs kampányok:

 • Baba-mama klub létrehozása
 1. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása:

- A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése:

 • Települési ösztöndíj lehetőségek kialakítása a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére
 • Virágpalánták ültetése

Körösszakál

 1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatottságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben valósítható meg munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztatottság támogató rendszer kialakítása:

- Egészségtudatosság fejlesztése: Egészségnapok megvalósítása:

 • Prevenciós előadások fókuszálva az egészséges táplálkozásra
 • Demonstrációs előadások (elsősegélynyújtás, alapszintű újraélesztés stb.)
 • Egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolítása (vérnyomás, vércukor, testsúly, testtömeg-index, stroke-szűrés stb.)
 • Egyéni állapotfelmérés készítése, kapcsolódó tanácsadással

- A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása:

 • Sportágválasztó nap, sportantropometriai vizsgálat, nyári sporttábor

- Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: az étkeztetés mellett szabadidős programok megvalósítása szakszerű felügyelet mellett:

 • Könyvtári foglalkozás, olvasótábor
 1. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:

- A közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programok elérhető tétele a fiatalok számára, ideértve a fiatalok folyamatos tájékoztatását az őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, valamint a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről:

 • Néptánc- és népzenei tábor: 1 hetes, bentlakásos, cél: a hagyományok újjáélesztése, kézműves foglalkozások
 1. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása:

- A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése:

 • Települési ösztöndíj lehetőségek kialakítása a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére
 • Parkosítás
 • Virágpalánták ültetése

Körösszegapáti

 1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatottságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben valósítható meg munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztatottság támogató rendszer kialakítása:

- Egészségtudatosság fejlesztése: Egészségnapok megvalósítása:

 • Prevenciós előadások fókuszálva az egészséges táplálkozásra
 • Demonstrációs előadások (elsősegélynyújtás, alapszintű újraélesztés stb.)
 • Egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolítása (vérnyomás, vércukor, testsúly, testtömeg-index, stroke-szűrés stb.)
 • Egyéni állapotfelmérés készítése, kapcsolódó tanácsadással

- A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása:

 • Sportágválasztó nap, sportantropometriai vizsgálat, nyári sporttábor

- Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: az étkeztetés mellett szabadidős programok megvalósítása szakszerű felügyelet mellett:

 • Kézműves foglalkozások
 1. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása:

- A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése:

 • Települési ösztöndíj lehetőségek kialakítása a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére

Magyarhomorog          

 1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatottságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben valósítható meg munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztatottság támogató rendszer kialakítása:

- Egészségtudatosság fejlesztése: Egészségnapok megvalósítása:

 • Prevenciós előadások fókuszálva az egészséges táplálkozásra
 • Demonstrációs előadások (elsősegélynyújtás, alapszintű újraélesztés stb.)
 • Szűrővizsgálatok lebonyolítása (vérnyomás, vércukor, testsúly, testtömeg-index, stroke-szűrés stb.)
 • Egyéni állapotfelmérés készítése, kapcsolódó tanácsadással

- A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása:

 • Sportágválasztó nap, sportantropometriai vizsgálat, nyári sporttábor

- Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: az étkeztetés mellett szabadidős programok megvalósítása szakszerű felügyelet mellett:

 • Kézműves programok, játszóház, barangolás, helyismereti előadások
 1. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása:

- A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése:

 • Települési ösztöndíj lehetőségek kialakítása a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére
 • Parkosítás, fasítás
 • Virágpalánták ültetése

Mezősas

 1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatottságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben valósítható meg munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztatottság támogató rendszer kialakítása:

- Egészségtudatosság fejlesztése: Egészségnapok megvalósítása:

 • Prevenciós előadások fókuszálva az egészséges táplálkozásra
 • Demonstrációs előadások (elsősegélynyújtás, alapszintű újraélesztés stb.)
 • Szűrővizsgálatok lebonyolítása (vérnyomás, vércukor, testsúly, testtömeg-index, stroke-szűrés stb.)
 • Egyéni állapotfelmérés készítése, kapcsolódó tanácsadással

- A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása:

 • Sportágválasztó nap, sportantropometriai vizsgálat, nyári sporttábor,
 • Női torna gyógypedagógus vezetésével

- Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: az étkeztetés mellett biztosított szabadidős programok megvalósítása szakszerű felügyelet mellett.

 1. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása:

- A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése:

 • Települési ösztöndíj lehetőségek kialakítása a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére
 • Parkosítás
 • Virágpalánták ültetése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 01. 31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00012