2023.07.01. napjától új hulladékgazdálkodási rendszer határozza meg a lakosság települési hulladékának begyűjtését, kezelését. A jövőben a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja ezen feladatokat végezni, mint Koncessziós Társaság.
Az Önök településén az ügyfélszolgálati feladatokat továbbra is a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. fogja ellátni, azonban a település hulladékgyűjtését, szállítását a békéscsabai székhelyű Tappe Hulladékgazdálkodási Kft. végzi a jövőben, a hulladék kezelése szintén – a szeghalmi átrakó állomáson keresztül - Békéscsabán történik. Tekintettel arra, hogy a Tappe Kft.-nek meglehetősen rövid idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy a logisztikai hátteret megteremtse a feladat ellátásához, kérjük közreműködését abban, hogy a lakosság értesüljön az alábbiakról.

2023.07.01. napjától a Tappe Hulladékgazdálkodási Kft. látja el a település hulladékgyűjtését, szállítását. Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az eddig megszokott hulladékgyűjtési napok nem változnak, ugyanazon a napon kerül elszállításra a vegyes (kommunális) és az elkülönített (szelektív) hulladék, mint eddig, azonban a szolgáltató azt kéri, hogy minden ingatlanhasználó az adott gyűjtési napon reggel 6 óráig helyezze ki a gyűjtőedényt a szokott helyre, ugyanis előfordulhat, hogy nem a megszokott napszakban érkeznek munkatársaik.

Az Ügyfélszolgálat korábbi elérhetősége nem változik, továbbra is a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai állnak rendelkezésükre a megszokott elérhetőségeiken.

Tisztelettel:
Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.


Érintett települések:
Bakonszeg, Csökmő, Darvas, Furta, Komádi, Körösszakál, Magyarhomorog, Újiráz, Vekerd, Zsáka

0
0
0
s2sdefault