T Á J É K O Z T A T Ó

Komádi Városi Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy anyagi lehetőségihez mérten hozzájáruljon a város általános iskolájában tanuló, valamint középiskolában tanulók szülei/törvényes képviselői iskolakezdéssel kapcsolatos terheinek csökkentéséhez.

Fenti cél érdekében Komádi Városi Önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a tankönyvtámogatásról és a kiemelkedő tanulók jutalmazásáról szóló 11/2016 (V.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet).

 

Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók jutalmazása:

  • az Önkormányzat a városban működő általános iskolában a tanév végén kitűnő eredményt elért tanulókat 5.000 Ft összegű jutalomban,
  • az állandó lakóhellyel rendelkező, a középiskola nappali tagozatán, a tanév végén jeles vagy kitűnő eredményt elért tanulókat 10.000 Ft jutalomban,
  • a városban működő általános iskolában, vagy középiskola nappali tagozatán tanuló, országos tanulmányi- vagy sport versenyen 1.-10. helyezést elérő tanulót 10.000 Ft jutalomban részesíti

Tanévkezdési támogatás:

  • az Önkormányzat illetékességi területén működő általános iskolába járó, a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló, a tanévkezdési költségekhez való hozzájárulásként évi egyszeri 3.000 Ft összegű tanévkezdési támogatásra jogosult
  • az a nappali rendszerű középiskolai oktatásban résztvevő tanuló, a tanévkezdési költségekhez való hozzájárulásként évi egyszeri 5.000 Ft összegű tanévkezdési támogatásra jogosult
  • a tanévkezdési támogatásra való jogosultságot a tanuló szülője vagy törvényes képviselője a tárgyév szeptember 30-ig igényelheti. A kérelmező köteles igazolni, hogy a tanuló melyik intézménybe, melyik évfolyamra jár és az azt igazoló dokumentumot (pl. iskolalátogatási igazolás) is a kérelemhez mellékelni.

A tanévkezdési támogatást az Önkormányzat természetbeni ellátásként, tanszerekre és a tanulmányok folytatásához szükséges eszközök vásárlására fordítható utalvány formájában biztosítja. Az utalványok Komádi városban elfogadóhelyként az Önkormányzattal szerződött üzletekben a tárgyév október 31-ig válthatók be.

Ballagási támogatás:

Az a tanuló, aki Komádiban működő általános iskolából elballag, a ballagással összefüggő kiadások viseléséhez 5.000 Ft összegű ballagási támogatásra jogosult. A ballagási támogatásra való jogosultságot a tanuló szülője vagy törvényes képviselője a tárgyév május 15-től a tanév utolsó napjáig igényelheti.

Bölcsődei/óvodakezdési támogatás:

A komádiban működő óvodába vagy bölcsődébe járó gyermek a tanévkezdési költségekhez való hozzájárulásként évi egyszeri 3.000 Ft összegű bölcsődei/óvodakezdési támogatásra jogosult. A bölcsődei/óvodakezdési támogatást az Önkormányzat természetbeni ellátásként, a bölcsődei/óvodai neveléshez szükséges eszközök vásárlására fordítható utalvány formájában biztosítja. Az utalványok Komádi városban elfogadóhelyként az Önkormányzattal szerződött üzletekben a tárgyév október 31-ig válthatók be.

A kérelmeket a Közös Önkormányzati Hivatal (Komádi, Hősök tere 4.) 10. sz. irodájában lehet benyújtatni.

Komádi, 2020. július 15.         

                                                                                                                                                              Tóth Ferenc

                                                                                                                                                             polgármester