TÁJÉKOZTATÁS

 

a Magyarország Kormánya által elrendelt

védelmi intézkedésekről

 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus fertőzés (COVID-19) további terjedésének megelőzése érdekében Magyarország Kormánya 2020. május 4.-étől a kijárási korlátozás helyett védelmi intézkedéseket rendelt el.

A védelmi intézkedések a következő szabályokat tartalmazzák:

Általános szabályok:

A kijárási korlátozás 2020. május 4.-ével megszűnt (csak Budapesten és Pest megyében maradt fenn).

Mindenki köteles ugyanakkor más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani!

Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (pl: orvosi maszk, sál, kendő) viselni. Ez a kötelezettség kiterjed az üzletbe vásárolni betérő, valamint az ott árusítással foglalkozó foglalkoztatottra is a vásárlás időtartama alatt!

Aki nem rendelkezik még szájmaszkkal, a Polgármesteri Hivatalban személyesen, telefonon,  vagy emailben továbbra is igényelhet! Az igények kielégítése az igénylés sorrendjében, a készlet erejéig és a további maszkok elkészítésének függvényében történik.

A 65. életévét betöltött személyekre vonatkozó szabályok:

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet csak 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

Ezzel egyidejűleg az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben - az ott foglalkoztatottak kivételével - kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat, azaz ebben az időszakban a 65. év alatti személyek ezen üzleteket nem látogathatják!

A településen működő piac nyitvatartásának rendjét és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjét az Önkormányzat nem kívánja a Kormányrendelettől eltérően szabályozni, így az általános szabályok a piacon is érvényesek. A piacon a szájmaszk viselése ajánlott, a 1,5 méteres védőtávolság betartása kötelező!

Más üzletek vonatkozásában az Önkormányzat az új Kormányrendelet alapján már nem rendelkezik szabályozási lehetőséggel a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjének eltérő szabályozására. Amennyiben erre újra felhatalmazást kap az Önkormányzat, megvizsgálja a korábban már alkalmazott szabályozás újbóli bevezetésének lehetőségét.

A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány továbbra is arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról az Önkormányzat továbbra is gondoskodik.

Komádiban az Önkormányzat továbbra is biztosítja a 65. év feletti lakosok részére – igény esetén -  a megrendelt ebéd kiszállítását, a heti 2 alkalommal történő bevásárlást és a gyógyszerek kiváltását. Aki az Önkormányzat szolgáltatását igénybe kívánja venni, kérjük, hogy a Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központnál szíveskedjen jelentkezni a 06-54-544-026-os telefonszámon. A már ellátásban részesülőknek nincs teendője, az ő ellátásuk a már megszokott rendben továbbra is biztosított.

Üzletekre vonatkozó rendelkezések:

Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.

Az üzletekben történő vásárlás során kötelező betartani a legalább 1,5 méteres védőtávolságot, és szájmaszkot is kell viselni. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételeket az üzlet üzemeltetőjének kell biztosítania!

A szolgáltatások szabadon, bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az üzletek továbbra is csak az eredetileg benyújtott bejelentésben, működési engedélyben meghatározott nyitvatartási idejükön belül tarthatnak nyitva!

Vendéglátó üzletekre vonatkozó különös rendelkezések:

A vendéglátó üzlet – így különösen étterem, kávézó, cukrászda, büfé, presszó, illetve azok, akiknek az üzletre vonatkozó működési engedélyében vendéglátás is szerepel -  kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

A vendéglátó üzletben a 1,5 méteres védőtávolságot asztaltársaságonként kell biztosítani, azaz az egyik asztal és a másik asztal között kell legalább 1,5 méternek meglennie. Ennek kialakítása és betartása szintén a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének felelőssége.

A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének 2020. május 4.-től 2020. szeptember 1.-ig tartó időszakra nem kell közterület-használati díjat fizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy közterületen működő új terasz nyitásához, vagy a meglévő bővítéséhez az Önkormányzattól a  közterület-használati engedélyt továbbra is meg kell kérni! A közterület-használati engedély megadására az Önkormányzat hatályos rendeletében foglalt szabályok irányadók. A vendéglátó üzlet teraszának nyitvatartási ideje az üzlet bejelentett nyitvatartási idejével egyezik meg.

Rendezvényekkel kapcsolatos szabályok:

Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos. Ettől eltérően a vallási közösség szertartása, a polgári házasságkötés és a temetés megtartható, de ezeken is – a házasuló felek kivételével -  biztosítani kell a 1,5 méteres védőtávolság megtartását!

(Ezáltal továbbra sincs lehetőség arra,  hogy zárt helyen 100 fő alatti, nem zárt helyen 500 fő alatti résztvevővel rendezvény tartására kerülhessen sor.)

Az ott tartózkodók létszámától függetlenül továbbra is tilos látogatni (az ott foglalkoztatottak kivételével):

 - az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményt, függetlenül annak nyilvánosságától (színház. tánc-, zeneművészet),

 - mozit

 - közgyűjteményeket, közművelődési intézményeket, közösségi színtereket.

Ennek megfelelően a Közösségi Ház és Városi Könyvtár által nyújtott szolgáltatások (könyvtári és közművelődési) továbbra sem vehetők igénybe.

Közterületek használatának rendje, sporttevékenység:

A 1,5 méteres védőtávolságok megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatók. A játszótereken kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 1,5 méteres védőtávolság megtartására – gyermekeik egészségének megóvása érdekében -  fokozottan ügyeljenek!

Közterületeken, parkokban csak a 1,5 méteres védőtávolság megtartása mellett lehet jogszerűen tartózkodni.  

A jogszabály szerint

a.) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható

  1. b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel

Ennek értelmében a 1,5 méteres védőtávolság megtartása mellett látogathatók a város sportpályái, mint közterületek, de azokon szabadidős sportolási tevékenységet végezni csak nézők nélkül, kizárólag edzési céllal lehet.

Kérjük a Lakosságot, hogy az edzések során más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozzák.

Felhívjuk a sportolók figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek a higiéniás szabályok betartására!

Kérjük a sportolni vágyókat, hogy a sporteszközöket rendeltetésszerűen használják, és tartsák azok környezetét tisztán!

Az Önkormányzat a sportpályák és sportparkok környezetét és az ott lévő sportszereket, eszközöket rendszeresen fertőtleníti, ezzel is védve a használók egészségét.

Háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői és fogászati alapellátás:

A rendelésre továbbra is csak telefonon előre egyeztetett időpontban lehet menni. A rendelőbe belépéskor hőmérsékletmérés történik, és a betegeknek legalább 1,5 méteres védőtávolságot kell tartani.

A személyes találkozással járó vizsgálatok továbbra is előzetes telefonos távkonzultációhoz kötöttek! A telefonos konzultációt követően kerülhet csak sor az orvos-beteg találkozásra, az orvos által meghatározott, előjegyzés szerinti időpontban, azzal, hogy óránként legfeljebb 4 beteg vizsgálatára van lehetőség.

Az igazolások kiadása, a keresőképtelen állomány igazolása, egyéb igazolások, a szociális ellátásokhoz szükséges dokumentumok kiállításával kapcsolatos ügyek továbbra is telefonon kerülnek intézésre. 

A rendszeresen szedett gyógyszerek felírása továbbra is telefonon kérhető.

Vírusfertőzésre utaló tünetekkel (láz, köhögés, légszomj)  rendelkező betegek semmiképpen ne menjenek a rendelőbe, hanem telefonon értesítsék háziorvosukat.

Az óvodák, bölcsőde és a Biztos Kezdet Gyerekház működési rendje:

Komádiban az óvodák és a bölcsőde továbbra is ügyeleti rendszerben tartanak nyitva, elsősorban azon gyermekek felügyeletét biztosítva, akinek a napközbeni felügyeletét a szülők másként nem tudják megoldani. 

Továbbra is javasoljuk a Tisztelt Szülők részére, hogy aki teheti, ne vigye gyermekét óvodába, bölcsődébe! Akik munkájuk miatt nem tudnak otthon maradni a gyermekükkel, vagy a felügyeletéről nem tudnak megfelelően gondoskodni, részükre az óvodai és bölcsődei ellátás továbbra is biztosított lesz – ügyeleti kiscsoportos gyermekfelügyelet - formájában. A gyermekek fogadása és hazaadása az ügyeleti időszak alatt továbbra is az ún. zsiliprendszerben működik.

A Biztos Kezdet Gyerekház szünetelteti a szolgáltatás nyújtását, de a gyerekházban dolgozó munkatársak telefonon és e-mailben elérhetők, a szülőkkel/családokkal a kapcsolatot nem szakítják meg, és folyamatosan segítséget nyújtanak a családok részére.

Az általános iskolák működési rendje:

Az általános iskolákban a tantermen kívüli digitális távoktatás folytatódik.

Azoknak  a tanulóknak, akiknek az otthoni felügyeletét a szülő/törvényes képviselő semmilyen módon nem tudja megoldani, azoknak az iskolával egyeztetett módon vehető igénybe a kiscsoportos gyermekfelügyelet.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy ilyen esetben az iskolákkal vegyék fel a kapcsolatot a szokott elérhetőségeken.

Az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tudnivalók:

Az óvodában és a bölcsődében az ügyeleti időszak alatt nevelésben részt vevő gyermekek részére a gyermekétkezetés a már kialakult rendben továbbra is biztosított lesz. Az otthonmaradó gyermekek részére  továbbra is biztosított az ebéd saját ételhordóban történő elvitele.

Az általános iskolás és középiskolás gyermekek részére az iskolák zárva tartása alatt továbbra is biztosított az ebédnek saját ételhordóban az Emeletes Iskola Konyhájáról a szokott rendben történő elvitele.

Az ebédek átvétele során a megfelelő óvintézkedések és a 1,5 méteres védőtávolság betartása kötelező!

Minden más étkeztetés – idősek, vendégétkezők, munkahelyi étkezők étkezetése - a szokott rendben, változatlan formában történik.

Önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos információk:

Az önkormányzati hivatal ügyfélfogadása a korábban bevezetett rend szerint működik:

Hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 10:00-12:00-ig várjuk ügyfeleinket.

Az ügyfelek az ügyintézőt a portáson keresztül hívhatják a pénztári kifizető ablakhoz, ahol az ügyintézés történik. Az ügyintéző érkezéséig az ügyfelek az előtérben várakozzanak! Az ügyintézésre családonként csak egy fő érkezzen! Kisgyermekek nem léphetnek be a hivatal épületébe!

A keddi napokon továbbra sincs ügyfélfogadás.

A be- és kifizetések elsődlegesen banki átutalás útján teljesülnek. Pénztári kifizetések időpontja: hétfőn és csütörtökön 13:00-14:00-ig

Kérjük csak indokolt esetben, ha telefonon vagy emailben nem tudnak intézkedni, akkor jelenjenek meg személyesen a hivatalban! Az ügyek intézése elektronikus úton teljes körűen biztosított, valamint a hivatal telefonon korlátozás nélkül elérhető. A házasságkötés, halotti anyakönyvezés, hagyatéki leltár felvétele személyesen is intézhető.

Tisztelettel kérjük a Lakosságot a védelmi intézkedések betartására!

Kérjük, továbbra is fokozottan vigyázzanak magukra, családtagjaikra, szeretteikre!

Komádi, 2020. május 4.

Tóth Ferenc

polgármester