0000000000000000000000000000000000000001
000000000001
0000000001
000000001
00000001
000001
00001
0001
001
002
0319
0320
0423
_mg_1694
img_56321
iskola
k_p_013
p1000892
p1000903
ter
ys2f0208

könyvkatalógus

Februártól elérhető a Komádi Városi Könyvtár könyvkatalógusa a honlapon, az alábbi linkre kattintva.

Jegyző

Jegyző: Dr. Illés-Tóth Zoltán

A jegyző ügyfélfogadási ideje:

Hétfő          14:00 - 16:00 óráig 

Kedd           ügyfélfogadás nincs
Szerda        07:30 - 16:00 óráig
Csütörtök    07:30 - 16:00 óráig
Péntek        07:30 - 12:00 óráig

A jegyző: 

- vezeti és képviseli a hivatalt,
- felelős a hivatal működésének jogszerűségéért,
- gyakorolja a hivatal köztisztviselőivel, ügykezelőivel és a hivatallal   
  munkaviszonyban állókkal kapcsolatos munkáltatói jogokat. 
- a hivatal költségvetésének előirányzataival gazdálkodva biztosítja a 
  működéshez szükséges szakmai és tárgyi feltételeket,
- ellátja a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv pénzgazdálkodásával       
  kapcsolatos ellenjegyzési és utalványozási feladatokat, az erre vonatkozó 
  szabályzat szerint,
- tájékoztatja a testületet az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabály  
  változásokról,
- gondoskodik az SZMSZ mellékleteinek naprakészen tartartásáról, 
  javaslatot tesz az önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálatára, módosítására.
- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
- tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, a képviselő-testület 
  bizottságainak ülésén,
- a képviselő-testület és bizottságai üléseiről készült jegyzőkönyveket és 
  az átruházott hatáskörben hozott döntéseket megküldi az Észak-alföldi 
  Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének,
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.