Dr. Illés-Tóth Zoltán

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00


A jegyző feladatai:

 • A jegyző vezeti a közös önkormányzati hivatalt.

  A jegyző

  1. a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
  2. b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
  3. c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
  4. d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
  5. e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
  6. f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
  7. g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
  8. h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
  9. i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
  10. j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
  11. k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat.