TÁJÉKOZTATÁS

a maszkviselési kötelezettség szigorodásáról

 

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus humánjárvány delta variánsának terjedése miatt újabb intézkedéseket vezetett be, amelyek elsősorban a maszkviselési kötelezettséget érintik.

2021. november 20.-ától (szombat) a következő szabályok érvényesek:

Kötelező a maszk viselése:

 • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
 • a tömegközlekedési eszközön utasként, illetve a tömegközlekedési eszközön történő munkavégzés során,
 • a pályaudvarok, az állomások, illetve a megállóhelyek utasforgalom számára megnyitott részein, valamint a személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló azon munkahelyein, ahol az utasok és a dolgozók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek
 • – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
 • a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet –,
 • a mozi területén,
 • muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén (Közösségi Ház és Városi Könyvtár)
 • a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén (Polgármesteri Hivatal, Járási Hivatal, Okmányiroda)
 • az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, (postán)
 • minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
 • a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a zárt térben megrendezett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,
 • a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt térben tartott zenés, táncos rendezvény, kulturális esemény, falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés során,
 • az edző- és fitneszteremben, az uszodában, illetve a jégpálya területén történő munkavégzés során,
 • a szálláshelyen történő munkavégzés során,
 • vendéglátó üzletben történő munkavégzés során

A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát.

A szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget,

illetve területet jelölhet ki,

a) amely nem szolgál az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és

b) amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat.

Az olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben, a szolgáltatást igénybe vevő nem köteles a maszkot viselni, ha a szolgáltatás – így különösen kozmetikai szolgáltatás – nyújtása másképpen nem lehetséges.

A maszkviselés szabályai Komádi város egyes intézményeiben, helyszínein:

Továbbra is kötelező a maszk használata a Kerek Egy Ég Alatt Óvoda és Bölcsőde összes óvodai és bölcsődei intézményében és az intézmények teljes területén!

Kötelező a maszk használata a Komádi Városházán!

Kötelező a maszk használata a Közösségi Ház és Városi Könyvtárban!

Kötelező a maszk használata a Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központnál zajló ügyfélfogadáson, valamint az idősek nappali ellátásban résztvevők számára is!

A Komádi Idősek Otthonában kérjük, hogy a látogatásokat az intézmény udvarán bonyolítsák le. A látogatás során a maszk használata az udvaron is kötelező!

A Komádi Városi Piacon a maszk használata és a távolságtartás kifejezetten ajánlott!

Egyházi eseményeken, szertartásokon, ide értve, ha a temetés egyházi szertartás keretei között kerül megszervezésre, az egyház döntése alapján kötelező lehet a maszk használata!A ravatalozó zárt területén a maszk használata kötelező, nyílt részén pedig kifejezetten ajánlott. Kérjük, hogy a temetésen a részvétnyilvánításnál érintésmentésesen fejezzék ki a részvétüket.

Mindenki köteles a maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, kivéve a hatodik életévét be nem töltött kiskorút, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személyt.

Kérjük, fokozottan vigyázzanak magukra, családtagjaikra, szeretteikre, és amennyiben esetleg a védőoltást még nem vették fel, lehetőség szerint arról mielőbb gondoskodjanak. Az oltás életet ment!

2021. november 22.-én hétfőtől oltási akcióprogram indul az országban, melynek keretében oltás előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül a kórházi oltópontokon (Berettyóújfalu Gróf Tisza István Kórház is) felvehető. A kórházakban reggel hét órától este hétig várják a jelentkezőket.

Komádi, 2021. november 19.

Tóth Ferenc

polgármester